Program

Poniedziałek - 20.11.2017

Sale wykładowe
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - Rejestracja uczestników
10:00 - 13:00 Sesja Plenarna
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - 16:30 Sejsq Plenarna
16:30 - 17:00 Przerwa
17:00 - 19:00 Sesje tematyczne
19:00 - 23:00 Koncert, spotkanie towarzyskie

Wtorek - 21.11.2017

Sale wykładowe
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - 18:30 Sesje satelitarne
09:00 - 13:00 Obrady w sesjach
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - 18:00 Obrady w sesjach
18:00 - 23:00 Koncert, bankiet

Środa - 22.11.2017

Sale wykładowe
Godzina Nazwa zdarzenia
09:00 - 11:00 Warsztaty i sesje tematyczne
11:00 - 12:00 Zakończenie IV Polskiego Kongresu Górniczego, lunch

Poniedziałek - 20.11.2017

Sale wykładowe
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - Rejestracja uczestników
10:00 - 13:00 Sesja Plenarna
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - 16:30 Sejsq Plenarna
16:30 - 17:00 Przerwa
17:00 - 19:00 Sesje tematyczne
19:00 - 23:00 Koncert, spotkanie towarzyskie

Wtorek - 21.11.2017

Sale wykładowe
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - 18:30 Sesje satelitarne
09:00 - 13:00 Obrady w sesjach
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - 18:00 Obrady w sesjach
18:00 - 23:00 Koncert, bankiet

Środa - 22.11.2017

Sale wykładowe
Godzina Nazwa zdarzenia
09:00 - 11:00 Warsztaty i sesje tematyczne
11:00 - 12:00 Zakończenie IV Polskiego Kongresu Górniczego, lunch

Partnerzy: