Partner:
Współorganizator:

Program

Poniedziałek - 20.11.2017

Sale wykładowe
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - Rejestracja uczestników
10:00 - 13:00 Sesja plenarna: Surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski – jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - 16:30 Sesja plenarna: Surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski – jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?
16:30 - 17:00 Przerwa
17:00 - 19:00 Sesje tematyczne:
Górnictwo odkrywkowe
Bezpieczeństwo surowcowe i racjonalne wykorzystanie złóż kopalin
Metan z pokładów węgla i jego wykorzystanie
Przeróbka mechaniczna i wzbogacanie kopalin cz. 1
Bezpieczeństwo energetyczne w perspektywie 2030/2050
Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie cz. 1

16:30-17:55
Górnicze Forum Ekonomiczne: Górnictwo OK

18:00-19:00
Górnicze Forum Ekonomiczne: Kierunki optymalizacji efektywności przedsiębiorstw górniczych w kontekście zamieniających się uwarunkować rynkowych

19:00 - 23:00 Spotkanie towarzyskie

Wtorek - 21.11.2017

Sale wykładowe
Godzina Nazwa zdarzenia
07:30 - 17:00 Sesja satelitarna: Dziedzictwo górnictwa – przeszłość dla przyszłości
08:00 - 16:00 Sesja satelitarna: Nowe techniki i technologie w górnictwie skalnym
07:30 - 18:00 Sesja satelitarna: Nowe, przyjazne środowisku rozwiązania w procesie pozyskiwania węgla
09:00 - 13:00 Obrady w sesjach:
Bezpieczeństwo pracy w kopalniach
Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż
Górnictwo zrównoważonego rozwoju
Transport taśmowy – kluczowe ogniwo współczesnej kopalni
Wentylacja i klimatyzacja kopalń
Człowiek i środowisko wobec wyzwań górnictwa dziś i w przyszłości

9:00-10:30:
Górnicze Forum Ekonomiczne: Przemysł 4.0 – informatyczne wsparcie procesów zarządczych

10:45-13:00:
Nowoczesne systemy transportu pionowego


13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - 16:30 Obrady w sesjach:
Czynniki warunkujące atrakcyjność inwestycji w górnictwie i jego otoczeniu
Likwidacja kopalń i rekultywacja terenów pogórniczych
14:00 - 17:30 Obrady w sesjach:
Profilaktyka tąpaniowa - aktualne problemy, kierunki rozwoju
Europejskie badawczo-rozwojowe projekty surowcowe
Stateczność wyrobisk górniczych
Kopalnia przyszłości – automatyka/robotyka/ ICT w górnictwie
Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie cz. 2
18:00 - 23:00 Koncert, bankiet

Środa - 22.11.2017

Sale wykładowe
Godzina Nazwa zdarzenia
09:00 - 11:00 Forum polsko-wietnamskie
Przeróbka mechaniczna i wzbogacanie kopalin cz. 2
Warsztaty: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie
09:00 - 11:30 Warsztaty CSR: Nowe obowiązki w zakresie raportowania dla przedsiębiorstw górniczych - wymóg, ale i potrzeba
Sesja: Telematyka i elektryka w górnictwie podziemnym
11:30 - 13:00 Sesja Kształcenie dla górnictwa
11:00 - 12:00 Przerwa kawowa
- Zapraszamy na V Polski Kongres Górniczy

Sponsorzy: