Partner:
Współorganizator:

Możliwości promocji

Obrady PKG 2017 toczyły się będą w 21 sesjach tematycznych oraz w inaugurującej Kongres sesji plenarnej. Spis sesji wykładowych znajduje się pod adresem (tutaj).

Przez trzy kongresowe dni spodziewamy się ok. 600 uczestników – pracowników kopalń, przedsiębiorstw i firm pracujących dla potrzeb górnictwa oraz przedstawicieli wyższych uczelni oraz ośrodków naukowych i jednostek badawczych.

To wyjątkowe forum górnicze stanowi dla Firm niepowtarzalną okazję do prezentacji swoich osiągnięć i promocji nowych rozwiązań w zakresie szeroko rozumianego przemysłu wydobywczego.

Zapraszamy do komercyjnego udziału w Kongresie i oferujemy różnorodne formy promocji i reklamy. Do najważniejszych i najbardziej zaszczytnych należą oczywiście tytuły Głównego Partnera Kongresu oraz Partnerów Kongresu. Z uwagi na ich wyjątkowość i szczególnie bogaty pakiet działań promocyjnych oferowanych w ramach tych form promocji, prosimy wszystkich zainteresowanych o bezpośredni kontakt z sekretariatem Kongresu lub z koordynatorem ds. promocji i reklamy.

Detaliczna oferta działań promocyjnych w ramach PKG 2017 wygląda następująco:

  Typ oferty Cena jednostkowa netto
A1 Główny Partner PKG’17 Tel.
A2 Partner PKG’17 Tel.
A3 Patron Sesji Plenarnej 15 000
A4 Patron Sesji Wykładowej 10 000
A5 Mecenas Koncertu Tel.
A6 Sponsor Uroczystego Spotkania Towarzyskiego Tel.
A7 Prezentacja Firmy 2 500
A8 Wystawa z zabudową (box wystawienniczy) i baner typu roll-up 5 000
A9 Reklama na ekranach multimedialnych 3000
A10 Wystawienie banneru typu roll-up 3000
B1a Biuletyn (nakład 3000 egz.) – okładka I strona 10 000
B1b Biuletyn (nakład 3000 egz.) – okładka II i III strona 3 000
B1c Biuletyn (nakład 3000 egz.) – okładka IV strona 4 000
B1d Biuletyn (nakład 3000 egz.) – strona wewnątrz 2 000
B2 Materiały ze streszczeniami referatów Kongresu na CD 3 000
B3 Reklama na stronie www Kongresu 2 500
B4 Logo w drukowanym programie Kongresu 2 000

 

Szczegółowy opis działań promocyjnych przedstawiony został w informatorze pt. Promocja i reklama.

Formularz zamówienia ww. form reklamy znajduje się tutaj.

Zapraszamy do udziału w Kongresie i prosimy o kontakt w przypadku sugestii dotyczących dodatkowych form promocji.

 

Kontakt w sprawach dotyczących promocji i sponsoringu:

jj_2011 Jacek Jarosz

tel. 608 186 594

e-mail: jaroszjacek@o2.pl

Sponsorzy: