Partner:
Współorganizator:

Przeróbka mechaniczna i wzbogacanie kopalin cz. 2

Informacje

Data: środa 22.11.2017

Godzina/Sala: 09:00 - 11:15 - Aula Średnia B

Prowadzący: Dariusz Foszcz - AGH w Krakowie

Galeria zdjęć z sesji

Górnictwo jest podstawą cywilizacji w zmieniającym się świecie to motto XIX Światowego Kongresu Górniczego – jest to prawda w każdej epoce historycznej. Rozwój gospodarczy pociąga za sobą wzrost popytu na wszystkie bogactwa naturalne, skutkiem tego może dojść do wyczerpywania się zasobów nieodnawialnych. Dążeniem inżynierów jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju, to jest takiego rozwoju, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Istotną funkcję spełnia w tym zakresie przeróbka surowców, której celem jest maksymalizacja zawartości składnika użytecznego w koncentratach przy jednoczesnej minimalizacji strat.

W sesji przedstawione będą:

  • nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów,
  • czyste technologie węglowe,
  • technologie bezodpadowe,
  • technologie odzysku składników użytecznych z odpadów (realizacja zasady circular economy)
  • a także nowoczesne maszyny i urządzenia przeróbcze oraz kierunki rozwoju technologii wzbogacania.

Serdecznie zapraszamy

:

Kazimierz Sztaba

Przewodniczący Komitetu Naukowego Sesji

Barbara Tora

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Sesji

   
Komitet Naukowy  
Przewodniczący Komitetu:  
   
sztaba-kazimierz prof. dr hab. inż. Kazimierz Sztaba
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
 
Członkowie Komitetu:  
dr hab. inż. Dariusz Foszcz – AGH
prof. dr hab. inż. Jan Drzymała – Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Andrzej Łuszczkiewicz, prof. - Politechnika Wrocławskiej
dr hab. inż. Aleksander Lutyński – Instytut Techniki Górniczej Komag JBR
prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
prof. dr hab. inż. Piotr Wodziński – Politechnika Łódzka
prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze - AGH
dr hab. inż. Joachim Pielot – Politechnika Śląska
dr inż. Andrzej Grotowski – KGHM Cuprum sp. z o.o.
dr inż. Andrzej Wieniewski, prof. - Instytut Metali Nieżelaznych
prof. dr hab. inż. Barbara Tora - AGH
 
 
  Komitet Organizacyjny  
Przewodnicząca Komitetu:  
  prof. dr hab. inż. Barbara Tora - AGH
  • e-mail: tora@agh.edu.pl
  • tel.: 601 441 238
 
Członkowie Komitetu:
dr Magdalena Staszewska - AGH  
dr Agnieszka Saramak - AGH  
dr inż. Alona Nad - AGH  
   
Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
9:00 - 9:15 Stanisław Pietrzyk, Barbara Tora - AGH w Krakowie Przetwórstwo wtórnych surowców metali nieżelaznych w Polsce - trendy, szanse i zagrożenia
9:15 - 9:30 Piotr Myszkowski - PRO-INDUSTRY SP.z O.O. SP.K. Oszczędne i innowacyjne urządzenia oraz systemy stosowane w zakładach przeróbki mechanicznej kopalin – wybór
9:30 - 9:45 Marek Kryca, Anna Kubańska - CTT EMAG Stabilizacja jakości koncentratu miałowego uzyskiwanego z osadzarek
9:45 - 10:00 Jacek Kolacz - Comex Polska Sp. z o.o. Suche wzbogacanie węgla oraz rud metali za pomocą zaawansowanego systemu separacji rentgenowskiej
10:00 - 10:15 Barbara Tora - AGH w Krakowie, Jan Hycnar - Ecocoal Center, Karel Honysch Honysch - EOP & Hoka s.r.o Opatovice nad Labem, Stanisław Budzyń - Akademia Górniczo-Hutnicza Charakterystyka fizyko-chemiczna wybranych paliw alternatywnych i ich mieszanin z paliwami węglowymi
10:15 - 10:30 Tomasz Będkowski - WKG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Wpływ flokulantów na proces płukania kruszyw wapiennych na przykładzie złoża Raciszyn
10:30 - 10:45 Ievgen Tymoshenko, Oleksii Khalymendyk - Narodowy Uniwersytet Górniczy Stan obecny oraz kierunki wykorzystania górniczych odpadów powęglowych na Ukrainie
10:45 - 11:00 Barbara Tora - AGH w Krakowie, Andrzej Jarosinski - IGSMiE PAN Aspekty surowcowo-technologiczne pozyskiwania metali ziem rzadkich w warunkach krajowych
11:00 - 11:15 Beata Gadzińska-Paluch - Tauron Wydobycie ZG Sobieski Budowa instalacji do produkcji paliw kwalifikowanych – ekogroszku w TAURON Wydobycie S.A. w ZG Sobieski.
- Sesja posterowa
0 - 0 Agnieszka Surowiak - AGH w Krakowie Analiza dokładności rozdziału miałów węglowych w zależności od zmiennych parametrów hydrodynamicznych pracy osadzarki
0 - 0 Sebastian Jendrysik, Mariusz Woszczyński, Dariusz Jasiulek - Instytut Techniki Górniczej KOMAG Sterowanie procesem wzbogacania węgla w węzłach osadzarkowych
0 - 0 Wojciech Pielucha, Joachim Pielot - Politechnika Śląska Analiza efektów wzbogacania węgla kamiennego w osadzarce z wykorzystaniem zmodyfikowanego algorytmu sterowania
0 - 0 Jarosław Joostberens - Politechnika Śląska, Stanisław Cierpisz - ITI EMAG Pomiar gęstości ośrodka w osadzarce z użyciem gęstościomierza radiometrycznego z licznikiem impulsów

Sponsorzy: