Partner:
Współorganizator:

Człowiek i środowisko wobec wyzwań górnictwa dziś i w przyszłości

Informacje

Data: Wtorek 21.11.2017

Godzina/Sala: 09:00 - 13:00 - Sala Konferencyjna

Prowadzący: Franciszek Plewa, Krystian Probierz, Henryk Kleta - Politechnika Śląska

Galeria zdjęć z sesji
Komitet Naukowy  
Przewodniczący Komitetu:  
   
 zdjecie-prof-plewa2

prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa

  • Politechnika Śląska
  • e-mail: franciszek.plewa@polsl.pll
  • tel. 32 237 14 42
 
Członkowie Komitetu:  
prof. dr hab. inż. Krystian Probierz dr h.c – Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz – AGH
dr hab. inż. Henryk Kleta prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska
dr hab. Irena Pluta - emerytowany prof. GIG
 
 

 

Komitet Organizacyjny

 
Przewodniczący Komitetu:  
   
 zdjecie-mgr-bujara2

mgr Magdalena Bujara – Politechnika Śląska

  • e-mail: magdalena.bujara@polsl.pl
  • tel. 32 237 14 42
   
Członkowie Komitetu:  
mgr inż. Adrian Wawrzyniak - Politechnika Śląska

 
 

 

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
9:00 - 9:15 Franciszek Plewa - Politechnika Śląska Wprowadzenie
9:15 - 9:30 Ryszard Mielimąka, Franciszek Plewa - Politechnika Śląska Prognoza wpływów eksploatacji realizowanej w górotworze zdegradowanym dotychczasową działalnością kopalni Bobrek na budynek zabytkowego kościoła w Miechowicach
9:30 - 9:45 Andrzej Kowalski, Piotr Polanin - Główny Instytut Górnictwa Częściowa eksploatacja górnicza w polskim górnictwie węgla kamiennego w aspekcie ochrony powierzchni
9:45 - 10:00 Sławomir Sekta - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Gospodarka odpadami wydobywczymi wytwarzanymi w górnictwie oraz sposoby rekultywacji obiektów gospodarki odpadami wydobywczymi na przykładzie KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia
10:00 - 10:15 Grzegorz Strozik - Politechnika Śląska Ocena wpływu odwadniania wyrobisk górniczych na stan zagrożenia występowaniem deformacji nieciągłych na obszarze północnej części niecki bytomskiej
10:15 - 10:30 Dyskusja
10:30 - 10:45 Henryk Kleta, Franciszek Plewa - Politechnika Śląska Problemy środowiskowe na obszarach powtórnie zagospodarowywanych złóż węgla kamiennego
10:45 - 11:00 Piotr Burmistrz, Faustyna Wierońska, Marta Marczak, Dorota Makowska - AGH w Krakowie Możliwości ograniczenia emisji rtęci, arsenu i talu z procesów konwersji węgla
11:00 - 11:15 Marcin Popczyk - Politechnika Śląska Perspektywiczne kierunki rozwoju mieszalnikowych instalacji hydrotransportu grawitacyjnego w świetle istniejących rozwiązań przemysłowych
11:15 - 11:30 Klaudia Tupek-Murowany, Anna Młynarczykowska - AGH w Krakowie Flotacja w zasolonych wodach technologiczne ułatwienie czy środowiskowy problem
11:30 - 11:45 Zygmunt Łukaszczyk - Politechnika Śląska Zmieniamy górnictwo w sercu Śląska
11:45 - 12:00 Dyskusja
12:00 - 12:15 Irena Pluta - Komisja Nauk Chemicznych PAN, Franciszek Plewa - Politechnika Śląska Kompleksowy system ciągłego oczyszczania z baru i radu solanek kopalnianych z wykorzystaniem ciekłego siarczanu sodu
12:15 - 12:30 Franciszek Plewa, Aneta Grodzicka - Politechnika Śląska Możliwości wykorzystania metod statystycznych do badania wysiłku fizycznego górników podczas ćwiczeń ratowniczych
12:30 - 12:45 Andrzej Wieczorek, Marcel Żołnierz, Patryk Bala - Politechnika Śląska Wpływ rodzaju ścierniwa na zużycie stali trudnościeralnych w aspekcie ich zastosowania na elementy maszyn górniczych eksploatowanych w warunkach skojarzonego oddziaływania ścierno-dynamicznego
12:45 - 13:00 Dyskusja i sesja posterowa
- Aneta Grodzicka - Politechnika Śląska Poster: Aspekty ryzykownego zachowania według opinii ratowników górniczych kopalni węgla kamiennego
- Irena Pluta - Komisja Nauk Chemicznych PAN Poster: Wstępne rozpoznanie surowców „krytycznych” i „strategicznych” w osadach z kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Sponsorzy: