Partner:
Współorganizator:

Górnictwo zrównoważonego rozwoju

Informacje

Data: Wtorek 21.11.2017

Godzina/Sala: 09:00 - 13:00 - Aula Średnia A

Prowadzący: Jan Bondaruk

Galeria zdjęć z sesji

Zrównoważony rozwój górnictwa należy utożsamiać z racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem zasobami naturalnymi przy stałym ograniczaniu negatywnego wpływu działalności wydobywczej na środowisko. Sektor wydobywczy podlega globalnym trendom i stoi obecnie przed szeregiem wyzwań, a jego pozycja konkurencyjna wymaga prowadzenia działalności wydobywczej zgodnie ze sztuką górniczą, w sposób bezpieczny, efektywny ekonomicznie, przyjazny dla środowiska i akceptowalny społecznie. Szczególnego znaczenia nabierają działania proinnowacyjne oraz współpraca z sektorem nauki ukierunkowana na testowanie i wdrażanie nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych.

Stad też zakres zagadnień poruszanych w ramach obrad sekcji obejmuje prezentacje narzędzi i technologii wspomagających optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych w aspekcie zwiększenia efektywności ekonomicznej, bezpieczeństwa pracy oraz przegląd rozwiązań wspomagających ograniczanie wpływu działalności wydobywczej na środowisko. W ramach sesji szczególnej uwadze zostaną poddane zagadnienia związane z rekultywacją i przywracaniem wartości użytkowych terenom przekształconym przez górnictwo węgla kamiennego oraz wyzwania związane z wprowadzaniem zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.

Serdecznie zapraszamy

Jan Bondaruk

Przewodniczący Komitetu Naukowego Sesji

Łukasz Pierzchała

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sesji

Komitet Naukowy  
Przewodniczący Komitetu:  
   
photo_j-bondaruk2 dr inż. Jan Bondaruk
  • Główny Instytut Górnictwa
  • e-mail: jbondaruk@gig.eu
  • tel. 32 259 24 66
 
Członkowie Komitetu:  
dr hab. inż. Marek Pozzi - Politechnika Śląska
dr hab. inż. Jan Skowronek – IETU Katowice
dr hab. inż. Radosław Pomykała – AGH
dr hab. inż. Anna Ostręga – AGH
 
 
  Komitet Organizacyjny  
Przewodniczący Komitetu:  
   
 pierzchala-lukasz

dr Łukasz Pierzchała - GIG

  • e-mail: lpierzchala@gig.eu
  • tel. 32 259 22 92

 

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
9:00 - 9:05 Jan Bondaruk - Główny Instytut Górnictwa Przywitanie gości
9:05 - 9:25 Aleksandra Koteras - Główny Instytut Górnictwa Prezentacja wprowadzająca pt.: Zrównoważony rozwój – współczesne wyzwanie dla branży górniczej
9:25 - 9:45 Łukasz Pierzchała - Główny Instytut Górnictwa, Robert Frączek - Tauron Wydobycie S.A., Arkadiusz Bauerek, Jan Bondaruk - Główny Instytut Górnictwa Zastosowanie metod ograniczających negatywny wpływ kwaśnych odcieków ze zwałowisk skały płonnej na środowisko wodne
9:45 - 10:05 Stanisław Prusek, Marian Turek, Józef Dubiński - Główny Instytut Górnictwa, Izabela Jonek-Kowalska - Politechnika Śląska Wzrost produktywności - sposób na poprawę skuteczności zarządzania operatywnego w kopalniach węgla kamiennego.
10:05 - 10:25 Tadeusz Pindór - AGH w Krakowie Cykl życia węgla kamiennego w gospodarce światowej w latach 1560-2015
10:25 - 10:45 Michał Szypuła - JSW S.A. KWK Pniówek KWK Pniówek: Rozbudowa poziomu 1000 wraz z pogłębianiem szybu IV szansą na bezpieczną przeszłość najefektywniejszej kopalni JSW S.A.
10:45 - 11:00 Dyskusja
11:00 - 11:20 Barbara Tora, Radosław Pomykała - AGH w Krakowie Circular economy w polskim górnictwie
11:20 - 11:40 Anna Manowska - Politechnika Śląska Przyszłość węgla kamiennego na tle innych nośników energii
11:40 - 12:00 Wojciech Hajduk - JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Budowa poziomu 1050 m w ruchu Knurów wraz z pogłębianiem szybu "Paweł" szansą na bezpieczną przyszłość kopalni.
12:00 - 12:20 Jarosław Halbina, Rafał Pawłowski - Tauron Wydobycie ZG Sobieski Udostępnienie nowych zasobów, poprawa warunków klimatycznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy poprzez budowę szybu Grzegorz w TAURON Wydobycie S.A. w ZG Sobieski
12:20 - 12:40 Sylwester Kaczmarzewski - AGH w Krakowie Niektóre aspekty wydajności pracy w górnictwie węgla kamiennego
12:40 - 13:00 Dyskusja i sesja posterowa
0 - 0 Dagmara Nowak-Senderowska, Natalia Schmidt-Polończyk, Zbigniew Burtan - AGH w Krakowie Poster: Wykorzystanie modelu drzewa zdarzeń do tworzenia scenariuszy zagrożeń w górnictwie
0 - 0 Ewelina Włodarczyk, Aurelia Rybak - Politechnika Śląska Poster: Analiza aspektu socjologicznego korzystania z outsourcingu pracowniczego w wybranej spółce węglowej
0 - 0 Aurelia Rybak, Ewelina Włodarczyk - Politechnika Śląska Poster: Analizy przestrzenne w optymalizacji sieci dystrybucji przedsiębiorstwa górniczego

Sponsorzy: