Komitety

 

Komitet Naukowy IV Polskiego Kongresu Górniczego

Marek Cała prof. dr hab. inż. Marek Cała

Przewodniczący Komitetu Naukowego

hardygora prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra

Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego

plewa prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa

Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego

 

 

 

Członkowie Komitetu Naukowego:

prof. dr hab. inż. Józef Dubiński
prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała
dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. nadzw.
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz
dr hab. inż. Arkadiusz Kustra
prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda
dr hab. inż. Zbigniew Burtan
prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek
prof. dr hab. inż. Lech Gładysiewicz
prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze
prof. dr hab. inż. Kazimierz Sztaba
dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw.
prof. dr hab. inż. Marek Nieć
dr inż. Jan Bondaruk
dr hab. inż. Marek Borowski, prof. nadzw.
dr hab. inż. Józef Kabiesz, prof. nadzw.
prof dr hab. inż. Piotr Czaja
prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak
dr hab. inż. Krzysztof Galos, prof. nadzw.
dr hab. inż Maria Ciechanowska prof. nadzw.
prof. dr hab inż. Zbigniew Hanzelka
dr hab. inż. Antoni Wojaczek, prof. nadzw.
dr inż. Adam Mirek

 

 

Komitet Organizacyjny IV Polskiego Kongresu Górniczego

dr inż. Jerzy Kicki

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 agnieszka-surowiak dr inż. Agnieszka Surowiak

Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 jacek-jarosz dr inż. Jacek Jarosz 

Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

mgr inż. Marta A. Seweryn
mgr inż. Małgorzata Boksa
mgr inż. Ewelina Wandas
mgr inż. Dominik Galica
Barbara Marchewczyk
mgr inż. Jarosław Kulpa

Partnerzy: