Partner:
Współorganizator:

Europejskie badawczo-rozwojowe projekty surowcowe

Informacje

Data: Wtorek 21.11.2017

Godzina/Sala: 14:00 - 17:30 - Aula Średnia B

Prowadzący: Krzysztof Galos - IGSMiE PAN

Galeria zdjęć z sesji

Ideą realizowanych w Europie projektów z dziedziny gospodarki surowcami mineralnymi jest wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi i uczelniami. Wsparcie może obejmować zarówno procesy produkcyjne, ochronę zasobów, tworzenie zrównoważonych technologii dla kopalni przyszłości, jak i poprawę stanu środowiska oraz bezpieczeństwa pracy w sektorach związanych z przemysłem górniczym. Realizowane projekty muszą być zgodne z naukowymi, technologicznymi i społecznymi założeniami polityki UE. Udział polskich partnerów w badawczo-rozwojowych projektach ma na celu wypracowanie nowych rozwiązań (technologicznych lub formalnych) w całym łańcuchu wartości - od pozyskania surowca ze źródeł pierwotnych i/lub wtórnych, poprzez jego wykorzystanie i recykling.

Największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej to program ramowy „Horyzont 2020" przyjęty na lata 2014-2020. Struktura programu opiera się na trzech filarach: doskonałej bazie naukowej, wiodącej pozycji w przemyśle i wyzwaniach społecznych – zakorzenionych w strategii wzrostu Europa 2020. Kluczowym zadaniem Programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. Program wspiera tym samym tworzenie i funkcjonowanie europejskiej przestrzeni badawczej, w której będzie możliwy swobodny przepływ naukowców, wiedzy naukowej i technologii, poprzez wzmacnianie współpracy między Unią a jej państwami członkowskimi. Beneficjentami Programu mogą uczelnie wyższe, jednostki naukowe i badawcze, przedsiębiorstwa, sektor MŚP, organizacje międzynarodowe, instytucje publiczne oraz osoby fizyczne. Szereg nowości i uproszczonych zasad uczestnictwa powoduje, że Program cieszy się ogromnym powodzeniem, również wśród polskich podmiotów coraz częściej uczestniczących w realizacji projektów. Szeroka tematyka zawarta w głównych filarach programu obejmuje również zagadnienia dotyczące środowiska oraz efektywnej gospodarki zasobami i surowcami.

Zabezpieczenie krajowych dostaw surowców mineralnych staje się wyzwaniem dla Unii Europejskiej i innych zaawansowanych technologicznie państw, co w dalszej perspektywie na ma celu zapewnienie równowagi gospodarczej i poprawę jakości życia. W odpowiedzi na to, polskie podmioty, zarówno przemysłowe, jak i jednostki naukowo-badawcze, z sukcesami uczestniczą w realizacji licznych projektów dotyczących szeroko rozumianej problematyki surowcowej. Wybrane spośród tych projektów zostaną zaprezentowane na niniejszej sesji.

Serdecznie zapraszamy

 

Krzysztof Galos

Przewodniczący Komitetu Naukowego Sesji

 
Alicja Kot-Niewiadomska

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Sesji

Komitet Naukowy  
Przewodniczący Komitetu:  
   
krzysztof-galos2 dr hab. inż. Krzysztof Galos, prof. IGSMiE PAN
  • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
  • e-mail: kgalos@min-pan.krakow.pl
  • tel. 12 632-20-68, 12 617-16-19
 
Członkowie Komitetu:  
dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH - IGSMiE PAN
dr hab. inż. Eugeniusz Jacek Sobczyk, prof. IGSMiE PAN - IGSMiE PAN
dr hab. inż. Barbara Tomaszewska, prof. AGH - AGH
 
 
  Komitet Organizacyjny  
Przewodnicząca Komitetu:  
   
kot-niewiadomska-alicja dr inż. Alicja Kot-Niewiadomska - IGSMiE PAN
  • e-mail: a.kot-niewiadomska@min-pan.krakow.pl
  • tel.: 12 617 16 46

 

 

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
14:00 - 14:15 Krzysztof Galos - IGSMiE PAN MINATURA2020 – Złoża kopalin o znaczeniu publicznym
14:15 - 14:30 Joanna Kulczycka - IGSMiE PAN, Agnieszka Czaplicka-Kotas - AGH w Krakowie Platforma sieci wspołpracy EU - Ameryka Łacińska (MDNP)
14:30 - 14:45 Alicja Kot-Niewiadomska, Anna Burkowicz - IGSMiE PAN Projekt INTRAW – Rozwój międzynarodowej współpracy w zakresie surowców mineralnych z ustanowieniem Międzynarodowego Obserwatorium Surowców Mineralnych
14:45 - 15:00 Marek Szuwarzyński - Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin, Eugeniusz Jacek Sobczyk - IGSMiE PAN UNEXMIN – Autonomiczna sonda do badania zalanych podziemnych kopalń
15:00 - 15:15 Barbara Tomaszewska - IGSMiE PAN/AGH w Krakowie, Marta Dendys, Beata Kępińska - IGSMiE PAN Projekt KINDRA - baza wiedzy o badaniach hydrogeologicznych
15:15 - 15:30 Beata Kępińska - IGSMiE PAN, Barbara Tomaszewska - IGSMiE PAN/AGH w Krakowie Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju – wstępne studia dla wybranych obszarów w Polsce. Projekt międzynarodowy w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
15:30 - 15:45 Grzegorz Plonka - PGG Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania dla potrzeb górnictwa i ratownictwa górniczego - europejski projekt badawczo-rozwojowy INDIRES
15:45 - 16:00 Marcin Małachowski, Dariusz Felka - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Klaudiusz Szczurek - PGG Sp. z o.o. Badania zmian ciśnienia bezwzględnego w wyrobiskach górniczych w kontekście wykrywania stanów awaryjnych oraz lokalizacji miejsca ewentualnego wybuchu.
16:00 - 16:15 Krzysztof Chudy, Magdalena Worsa-Kozak, Maciej Pikuła, Artur Szymański - KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR Metody pomiarów hydrogeologicznych w głębokich otworach na przykładzie projektu I-More
16:15 - 16:30 Wojciech Anacki, Mariusz Kirej - KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna BioMOre - Nowa koncepcja górnicza pozyskiwania metali ze złóż głębokich z wykorzystaniem biotechnologii - Przebieg testu in-situ w kopalni KGHM O/ZG Rudna
16:30 - 17:00 Sesja posterowa
- Bartłomiej Bezak - PGG sp. z o.o. Poster: Projekt ROCD - Redukcja Ryzyka Związanego Z Oddziaływaniem Pyłu Węglowego Na Górników
- Bartłomiej Bezak - PGG sp. z o.o. Poster: Projekt WOEE - Wykorzystanie metody efektywności całkowitej dla poprawy efektywności pracy maszynowych kompleksów ścianowych w procesie eksploatacji węgla kamiennego.
- Joanna Kulczycka - IGSMiE PAN, Daniel Beat Mueller - NTNU, Dep. of Energy and Process Poster: MinFuture - Globalne przepływy materiałowe oraz prognozowanie popytu ipodaży dla strategii surowców mineralnych
- Krzysztof Galos, Ewa Lewicka, Tadeusz Smakowski - IGSMiE PAN Poster: CHPM2030 – Połączone pozyskiwanie ciepła, energii i metali z bardzo głębokich złóż rud metali
- Alicja Kot-Niewiadomska - IGSMiE PAN Poster: MINLAND – Zasoby mineralne w zrównoważonym planowaniu przestrzennym
17:00 - 17:30 Dyskusja

Sponsorzy: