Partner:
Współorganizator:

Górnicze Forum Ekonomiczne: Górnictwo OK

Informacje

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Godzina/Sala: 16:30 - 17:55 - Sala Seminaryjna

Prowadzący: Krzysztof Wodarski - Politechnika Śląska, Paweł Bogacz - AGH w Krakowie

Galeria zdjęć z sesji

Sekcja Górnictwo OK stanowi spotkanie naukowe poświęcone tematyce zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu w przemyśle wydobywczym oraz w jego łańcuchu budowania wartości. Obraduje ona w ramach Polskiego Kongresu Górniczego jako jedna z sekcji tematycznych Górniczego Forum Ekonomicznego.

Zakres tematów poruszanych w ramach obrad sekcji obejmuje poglądy dotyczące potrzeb, wyzwań, zasad, przyszłości i dobrych praktyk związanych z poszczególnymi sferami CSR, a także skuteczne biznesowo i społecznie projekty służące realizacji tej filozofii w obrębie i dla działalności górniczej.

Nazwa sekcji pochodzi od nazwy Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych GÓRNICTWO OK. Jest ona wspólnym projektem Fundacji dla AGH oraz polskich przedsiębiorstw górniczych, w ramach którego realizowane są działania zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu w górnictwie i branżach pokrewnych.

Jeżeli Państwa zainteresowania wiążą się z powyższą tematyką i chcecie Państwo podzielić się swoimi doświadczeniami lub pomysłami w tym zakresie, Serdecznie Zapraszamy do zgłaszania swych wystąpień oraz uczestnictwa w obradach sekcji.

Paweł Bogacz

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sesji 

Górnicze Forum Ekonomiczne: Górnictwo OK

   
Komitet Naukowy  
Przewodniczący Komitetu:  
   
Marek Cała

prof. dr hab. inż. Marek Cała

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
  • e-mail: cala@agh.edu.pl
  • tel. 12 617 21 15
   
   
Wiceprzewodniczący Komitetu:  
   
 wodarski-krzysztof

dr hab. inż. Krzysztof Wodarski

  • Politechnika Śląska
  • e-mail: krzysztof.wodarski@polsl.p
  • tel. 32 277 73 65
 
Członkowie Komitetu:  
dr inż. Paweł Bogacz - AGH  
dr Agnieszka Barzycka - JSW S.A.
prof. dr hab. inż. Witold Biały - Politechnika Śląska
dr inż. Patrycja Hąbek - Politechnika Śląska
mgr Jacqueline Kacprzak - Ministerstwo Rozwoju
dr hab. inż. Arkadiusz Kustra - AGH
dr inż. Katarzyna Midor - Politechnika Śląska
dr inż. Anna Wiktor-Sułkowska - AGH
 
 
 

 

Komitet Organizacyjny

 
Przewodniczący Komitetu:  
   
 bogacz-pawel

dr inż. Paweł Bogacz - AGH

  • e-mail: bogacz@agh.edu.pl
  • tel. 606 212 820
   
Członkowie Komitetu:  
prof. dr hab. inż. Witold Biały - Politechnika Śląska
inż. Mirosław Cholewa - AGH
dr inż. Patrycja Hąbek - Politechnika Śląska
inż. Marta Mańka - AGH
dr inż. Katarzyna Midor - Politechnika Śląska
inż. Katarzyna Styk - AGH
 

 

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
16:30 - 16:40 Paweł Bogacz - AGH w Krakowie Propozycja rozwiązań optymalizujących efekty działania uchwał antysmogowych w poszczególnych ogniwach łańcucha zapewnienia ciepła dla gospodarstw domowych
16:40 - 16:50 Małgorzata Bajer - Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o. Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskim górnictwie? Główne obszary aktywności oraz kierunki rozwoju na przykładzie PG Silesia
16:50 - 17:00 Agnieszka Barzycka - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Nowe podejście do zrównoważonego rozwoju zdefiniowane w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW na lata 2017-2020
17:00 - 17:10 Izabela Jonek-Kowalska - Politechnika Śląska Zmienność uwarunkowań rynkowych jako źródło ryzyka w planowaniu produkcji górniczej i jej ekonomicznych rezultatów
17:10 - 17:20 Katarzyna Tobór-Osadnik, Małgorzata Wyganowska - Politechnika Śląska Wpływ wybranych elementów środowiska pracy na przestrzeganie przepisów BHP - wyniki badań
17:20 - 17:30 Katarzyna Midor, Witold Biały, Krzysztof Wodarski - Politechnika Śląska Postrzeganie górnictwa węgla kamiennego przez samorządy lokalne
17:30 - 17:40 Marta Podobińska-Staniec - AGH w Krakowie Szkolenia pracowników jako forma rozwoju kapitału intelektualnego spółek węglowych
17:40 - 17:50 Patrycja Hąbek, Witold Biały - Politechnika Śląska Zaangażowanie interesariuszy w raportowanie społecznej odpowiedzialności na przykładzie przedsiębiorstw górniczych
17:50 - 17:55 Dyskusja

Sponsorzy: