Partner:
Współorganizator:

Przeróbka mechaniczna i wzbogacanie kopalin cz. 1

Informacje

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Godzina/Sala: 17:00 - 19:00 - Aula Średnia B

Prowadzący: Zbigniew Śmieszek - Instytut Metali Nieżelaznych

Galeria zdjęć z sesji

Górnictwo jest podstawą cywilizacji w zmieniającym się świecie to motto XIX Światowego Kongresu Górniczego – jest to prawda w każdej epoce historycznej. Rozwój gospodarczy pociąga za sobą wzrost popytu na wszystkie bogactwa naturalne, skutkiem tego może dojść do wyczerpywania się zasobów nieodnawialnych. Dążeniem inżynierów jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju, to jest takiego rozwoju, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Istotną funkcję spełnia w tym zakresie przeróbka surowców, której celem jest maksymalizacja zawartości składnika użytecznego w koncentratach przy jednoczesnej minimalizacji strat.

W sesji przedstawione będą:

  • nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów,
  • czyste technologie węglowe,
  • technologie bezodpadowe,
  • technologie odzysku składników użytecznych z odpadów (realizacja zasady circular economy)
  • a także nowoczesne maszyny i urządzenia przeróbcze oraz kierunki rozwoju technologii wzbogacania.

Serdecznie zapraszamy

:

Kazimierz Sztaba

Przewodniczący Komitetu Naukowego Sesji

Barbara Tora

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Sesji

   
Komitet Naukowy  
Przewodniczący Komitetu:  
   
sztaba-kazimierz prof. dr hab. inż. Kazimierz Sztaba
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
 
Członkowie Komitetu:  
dr hab. inż. Dariusz Foszcz – AGH
prof. dr hab. inż. Jan Drzymała – Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Andrzej Łuszczkiewicz, prof. - Politechnika Wrocławskiej
dr hab. inż. Aleksander Lutyński – Instytut Techniki Górniczej Komag JBR
prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
prof. dr hab. inż. Piotr Wodziński – Politechnika Łódzka
prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze - AGH
dr hab. inż. Joachim Pielot – Politechnika Śląska
dr inż. Andrzej Grotowski – KGHM Cuprum sp. z o.o.
dr inż. Andrzej Wieniewski, prof. - Instytut Metali Nieżelaznych
prof. dr hab. inż. Barbara Tora - AGH
 
 
  Komitet Organizacyjny  
Przewodnicząca Komitetu:  
  prof. dr hab. inż. Barbara Tora - AGH
  • e-mail: tora@agh.edu.pl
  • tel.: 601 441 238
 
Członkowie Komitetu:
dr Magdalena Staszewska - AGH  
dr Agnieszka Saramak - AGH  
dr inż. Alona Nad - AGH  
   
Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
17:00 - 17:15 Dariusz Foszcz - AGH w Krakowie Kierunki rozwoju technologii przeróbki surowców w kontekście prac realizowanych w Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki Kopalin
17:15 - 17:30 Joachim Pielot - Politechnika Śląska Dorobek Katedry Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w zakresie automatyzacji procesów przeróbki węgla kamiennego
17:30 - 17:45 Andrzej Wieniewski, Zbigniew Myczkowski - Instytut Metali Nieżelaznych Osiągnięcia i udział w rozwoju przeróbki surowców mineralnych i utylizacji odpadów Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach
17:45 - 18:00 Małgorzata Krzemińska, Witold Pawlos - KGHM Polska Miedź S.A. O.ZWR Analiza stanu i perspektywy rozwoju technologii wzbogacania rud miedzi w Polsce
18:00 - 18:15 Ireneusz Baic, Wiesław Blaschke - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Przeróbka węgla kamiennego w Polsce - trendy rozwoju w zakresie zwiększenia efektywności produkcji
18:15 - 18:30 Kazimierz Buchta - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Modernizacja Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Grupie JSW dla maksymalizacji uzysku wysokiej jakości węgla do celów koksowniczych.
18:30 - 18:40 Zdzisław Filip, Janusz Czarnecki, Mirosław Cholewa - TAURON Wydobycie S.A. Stan przeróbki w zakładach TAURON Wydobycie S.A.
18:40 - 18:50 Wojciech Cebo - Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. Aktualny stan oraz główne kierunki rozwoju przeróbki węgla kamiennego w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o.
18:50 - 19:00 Grzegorz Semeniuk, Grzegorz Pawlak, Mateusz Świercz - LW Bogdanka S.A. Innowacyjność i nowoczesne rozwiązania współczesnej przeróbki mechanicznej węgla na przykładzie LW Bogdanka S.A.
- Sesja posterowa
0 - 0 Daniel Kowol, Piotr Matusiak - Instytut Techniki Górniczej KOMAG Wpływ wybranych parametrów na skuteczność procesu wzbogacania w osadzarkach wodnych pulsacyjnych
0 - 0 Piotr Matusiak, Daniel Kowol - Instytut Techniki Górniczej KOMAG Wdrożenia urządzeń typu KOMAG do odzysku surowców z odpadów pogórniczych
0 - 0 Piotr Pasiowiec - Progress Eco, Barbara Tora - AGH w Krakowie, Jerzy Wajs, Klaudia Bańczyk, Leszek Strączyński - Progress Eco Sito jako kluczowy element konstrukcyjny maszyn stosowanych w procesach przeróbczych decydujący o uzyskaniu optymalnych parametrów produktu.
0 - 0 Joachim Pielot - Politechnika Śląska Wtórne wzbogacanie węgla kamiennego w osadzarkach i cyklonach wodnych
0 - 0 Joachim Pielot - Politechnika Śląska Poprawa dokładności wzbogacania węgla kamiennego w cyklonach ze wzbogacaniem wtórnym
- Tomasz Niedoba, Dariusz Foszcz, Tadeusz Tumidajski - AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Geometryczna ocena wyników wzbogacania polskich rud miedzi

Sponsorzy: