Partner:
Współorganizator:

Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie cz. 1

Informacje

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Godzina/Sala: 17:00 - 19:00 - Sala Konferencyjna

Prowadzący: Andrzej Maranda - Wojskowa Akademia Techniczna, Józef Pyra - AGH w Krakowie

Galeria zdjęć z sesji

W ramach Polskiego Kongresu Górniczego zostanie zorganizowana sesja Technika Strzelnicza, będąca kontynuacją cyklicznej konferencji naukowo-technicznej pt. "Technika Strzelnicza w Górnictwie i Budownictwie", która jest organizowana przez Katedrę Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie przy współudziale Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Starzłowych oraz Fundacji Nauka i Tradycje Górnicze.

Problematyka sesji dotyczyć będzie nowoczesnych rozwiązań technologicznych z zakresu prowadzenia robót strzałowych w odkrywkowych i podziemnych zakładach górniczych. Zaprezentowane zostaną również zagadnienia z zakresu stosowania materiałów wybuchowych w robotach inżynierskich tj. likwidacji obiektów budowlanych, czy prace makroniwelacyjne. W trakcie sesji poruszona zostanie tematyka dotycząca zmian w uwarunkowaniach formalno-prawnych wytwarzania i stosowania środków strzałowych, jak również zagadnień związanych z zagrożeniami i oddziaływaniem robót strzałowych na środowisko, bezpieczeństwa wykonywania robót strzałowych oraz nowoczesnych rozwiązań pomiarowych stosowanych w odkrywkowych zakładach górniczych.

Przewiduje się uczestnictwo przedstawicieli nauki, urzędów górniczych, producentów materiałów wybuchowych i firm świadczących usługi w zakresie robót strzałowych, przemysłu górniczego i przedsiębiorstw prowadzących roboty wyburzeniowe z użyciem MW. Będzie to okazja do zapoznania się z nowościami z zakresu szeroko rozumianej działalności wiertniczo-strzałowej i wymiany wzajemnych doświadczeń.

Serdecznie zapraszamy

 

Andrzej Maranda

Przewodniczący Komitetu Naukowego Sesji

 
Józef Pyra

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sesji

Komitet Naukowy  
Przewodniczący Komitetu:  
   
prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda
  • Wojskowa Akademia Techniczna
  • e-mail: andrzej.maranda@wat.edu.pl
  • tel. 261 839 408
 
Członkowie Komitetu:  
prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska - AGH
dr hab. inż. Andrzej Wojewódka, prof PŚl. - Politechnika Śląska
dr inż. Jacek Sobala - GIG
dr Miranda Ptak - OUG Wrocław
 
 
  Komitet Organizacyjny  
Przewodniczący Komitetu:  
  dr inż. Józef Pyra
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
  • e-mail: pyra@agh.edu.pl
  • tel. 12 617 21 88
   
Członkowie Komitetu:  
mgr inż. Michał Dworzak - AGH  

 

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
17:00 - 17:15 Janusz Drzyzga - NITROERG S.A. Bezpieczeństwo stosowania materiałów wybuchowych w pracach strzałowych - studium przypadków.
17:15 - 17:30 Karolina Nikolczuk, Zenon Wilk, Andrzej Maranda, Bogdan Florczak - Instytut Przemysłu Organicznego „Green explosives” – alternatywne górnicze materiały wybuchowe na bazie nadtlenku wodoru
17:30 - 17:45 Edward Sośniak, Damian Kałużny - PGE S.A. Oddział KWB Bełchatów Zastosowanie specjalistycznego sprzętu pomocniczego do urabiania utworów trudnourabialnych w Zakładzie Górniczym KWB Bełchatów
17:45 - 18:00 Paweł Kłósko, Grzegorz Jahn, Michał Twardosz, Józef Pyra - AGH w Krakowie Przegląd i charakterystyka wybranych metod strzelania gładkościennego w górnictwie odkrywkowym i podziemnym
18:00 - 18:30 Felice Schiavone, Urszula Ryndak - Astaldi S.p.A., Piotr Kapustianyk - Maxam Polska, Józef Pyra - AGH w Krakowie Największe wyzwanie dla tunelowania w Polsce: S7 Tunel Mały Luboń
18:30 - 18:45 Leon Budzicz - Przedsiębiorstwo CAMA Sp. z o.o. Problematyka likwidacji konstrukcji stalowych z użyciem ładunków kumulacyjnych.
18:45 - 19:00 - Maxam Polska Sp. z o.o. Wystąpienie sponsora

Sponsorzy: