Partner:
Współorganizator:

Sesja satelitarna: Nowe techniki i technologie w górnictwie skalnym

Informacje

Data: Wtorek 21.11.2017

Godzina/Sala: 08:00 - 16:00 - Kopalnia Wapienia Czatkowice

Prowadzący: 9:00-10:40 - Andrzej Szymkiewicz; 11:15-13:00 - Zbigniew Kasztelewicz

Górnictwo odkrywkowe to jedna z największych i najprężniej działających gałęzi przemysłu wydobywczego. Obejmuje swym zasięgiem eksploatację wielu kopalin, od węgla brunatnego po cały szereg surowców skalnych niezbędnych w wielu dziedzinach gospodarki.

Utrzymanie pozycji lidera w zakresie ilości i jakości prowadzonych prac wydobywczych wymaga ciągłego rozwoju i optymalizacji technologii górniczych. Aby móc zachować konkurencyjność, konieczne jest innowacyjne podejście do biznesu górniczego, śledzenie nowości pojawiających się w branży oraz optymalizacja prowadzonych procesów technologicznych.

Dlatego też, podczas obrad zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki badań oraz rozwiązania dla górnictwa węgla brunatnego, przemysłu cementowego i wapienniczego, kruszyw naturalnych oraz przeróbki i obróbki kamienia. W ramach sesji Górnictwo odkrywkowe przewidziana jest wizyta w Kopalniach Porfiru i Diabazu Sp. z o.o w Krzeszowicach oraz Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. w Krzeszowicach.

Zbigniew Kasztelewicz

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Sesji Górnictwo Odkrywkowe

   
Relacja z obrad sesji  
   
Komitet Naukowy  
Przewodniczący Komitetu:  
   

prof dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
  • e-mail: kasztel@agh.edu.pl
  • tel. 601 752 498
 
Członkowie Komitetu:  
prof. dr hab. inż. Jan Deja - Stowarzyszenie Producentów Cementu
mgr inż. Aleksander Kabziński - Polski Związek Producentów Kruszyw
dr hab. inż. Jacek Szczepiński - Poltegor Instytut. Instytut Górnictwa Odkrywkowego
mgr inż. Stanisław Żuk - Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego 
mgr inż. Krzysztof Skolak - Prezes Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej
 
 

 

Komitet Organizacyjny

 
Przewodniczący Komitetu:  
   
 

dr inż. Maciej Zajączkowski - AGH

  • e-mail: maciejz@agh.edu.pl
  • tel. 12 617 44 90
   
Członek Komitetu (Koordynator):  
   
michal-patyk2

 mgr inż. Michał Patyk - AGH

  • e-mail: mpatyk@agh.edu.pl
  • tel. 12 617 21 10
   

 

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
8:00 - 9:00 Wyjazd z uczestników z Krakowa (zbiórka pod Auditorium Maximum UJ)
9:00 - 9:10 Andrzej Szymkiewicz - Kopalnia Wapienia "Czatkowice" sp. z o. o. Otwarcie konferencji
9:10 - 9:25 Ada Poszelężny - Kopalnia Wapienia "Czatkowice" Sp. z o. o. Kopalnia Czatkowice – dzień dzisiejszy i perspektywy
9:25 - 9:40 Tomasz Seta - Kopalnia Wapienia "Czatkowice" Wymagania formalno-prawne w procedurze ubiegania się o koncesję na wydobywanie wapieni karbońskich ze złoża „Czatkowice”
9:40 - 9:55 Agnieszka Pawłowska - Kopalnia Wapienia "Czatkowice" sp. z o.o. Wymagania środowiskowe dla eksploatacji w parku krajobrazowym oraz w sąsiedztwie obszarów Natura 2000 – podsumowanie prowadzonych działań
9:55 - 10:10 Paweł Kuć - Państwowy Instytut Geologiczny - PIB Unikalne wykorzystanie wapienia karbońskiego w architekturze sakralnej na przykładzie kościoła Jana Pawła II w Krzeszowicach
10:10 - 10:25 Piotr Ostrowski - Kopalnia Zalas Kopalnie Porfiru i Diabazu – przeszłość i teraźniejszość
10:25 - 10:40 Aleksander Kabziński - Polski Związek Producentów Kruszyw Perspektywy dla kruszyw
10:40 - 11:15 Przerwa kawowa
11:15 - 11:30 Zbigniew Kasztelewicz, Mateusz Sikora, Michał Patyk, Maciej Zajączkowski - AGH w Krakowie Rozwój układów technologicznych stosowanych przy odkrywkowym wydobyciu węgla brunatnego i kamiennego
11:30 - 11:45 Przemysław Bodziony, Michał Patyk, Zbigniew Kasztelewicz - AGH Kraków Typologia stanów technicznych i eksploatacyjnych wozideł technologicznych w górnictwie odkrywkowym
11:45 - 12:00 Wojciech Glapa, Mariola Stefanicka - Politechnika Wrocławska Innowacyjne rozwiązania eksploatacji kopalin skalnych
12:00 - 12:15 Marek Sołowczuk - „POLTEGOR-INSTYTUT” Instytut Górnictwa Odkrywkowego Wykorzystanie technologii masowego gromadzenia danych przestrzennych w górnictwie odkrywkowym
12:15 - 12:30 Adam Bajcar, Marek Onichimiuk, Marian Wygoda - „Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego Metody ograniczenia awaryjności wielonaczyniowych koparek kołowych w gruntach z wtrąceniami nieurabialnymi
12:30 - 12:45 Dyskusja
12:45 - 13:45 Obiad
13:45 - 14:30 Wyjazd do Kopalni Czatkowice na dwa punkty widokowe (bez wchodzenia do Przemiałowni)
14:30 - 15:30 Wjazd do Kopalni Zalas - dwa punkty widokowe
15:30 - 16:00 Wyjazd - powrót do Krakowa

Sponsorzy: