Partner:
Współorganizator:

Profilaktyka tąpaniowa – aktualne problemy, kierunki rozwoju

Informacje

Data: Wtorek 21.11.2017

Godzina/Sala: 14:00 - 17:30 - Aula Średnia A

Prowadzący: Zbigniew Burtan

Galeria zdjęć z sesji

Notowany na przestrzeni ostatnich lat wysoki poziom zagrożenia zjawiskami dynamicznymi wynika przede wszystkim z eksploatacji podejmowanej w coraz trudniejszych uwarunkowaniach geologiczno-górniczych determinowanych – poza znacznymi głębokościami zalegania złoża – otoczeniem grubych i zwięzłych utworów wstrząsogennych, zaburzeniami tektonicznymi o dużych amplitudach zrzutu, strefami oddziaływań zaszłości eksploatacyjnych, koniecznością wybierania pól zamykających oraz uwolnionych filarów obiektów powierzchniowych i podziemnych. Ponieważ ingerencja wymienionych czynników geotechnicznych przekłada się bezpośrednio na stan bezpieczeństwa w górnictwie węgla kamiennego i rud miedzi, toteż istotną rolę w procesie technologicznym pozyskiwania tych kopalin odgrywa właściwy dobór metod i środków profilaktyki zagrożenia tąpaniami.

Intencją organizatorów sesji jest skierowanie uwagi praktyków górniczych, organów nadzoru, jednostek naukowych (naukowo-badawczych) oraz środowisk opiniotwórczych na aktualne problemy eksploatacji w warunkach występowania zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami, w tym związane z powszechnie stosowanymi, rutynowymi metodami jego oceny, monitoringu oraz zwalczania w ramach działań długofalowych i aktywnych. Wymiana poglądów i doświadczeń ruchowych w tej dziedzinie połączona z rzeczową dyskusją w szerokim gronie specjalistów branży górniczej może wskazać na merytoryczną zasadność wprowadzenia zmian w dotychczasowych zasadach prowadzenia robót, a tym samym pozwoli na nakreślenie kierunków rozwoju metod i środków szeroko rozumianej profilaktyki tąpaniowej w aspekcie rosnącego poziomu skrępowania warunków geologiczno-górniczych, w tym koincydencji zagrożeń geomechanicznych i wentylacyjnych.

aa

Zbigniew Burtan

Przewodniczący Komitetu Naukowego Sesji 

Profilaktyka tąpaniowa - aktualne problemy, kierunki rozwoju

   
Komitet Naukowy  
Przewodniczący Komitetu:  
   

dr hab. inż. Zbigniew Burtan, prof. nadzw.

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
  • e-mail: burtan@agh.edu.pl
  • tel. 12 617 49 30, 12 617 20 65 (sekretariat)
 
Członkowie Komitetu:  
dr hab. inż. Piotr Bańka, prof. P.Śl. - Politechnika Śląska
mgr inż. Piotr Bojarski – PGG Sp. z o.o.
prof. dr hab. inż. Jan Butra – Politechnika  Wrocławska
dr hab. inż. Dariusz Chlebowski – AGH
dr hab. inż. Józef  Kabiesz, prof. GiG – GIG
mgr inż. Zbigniew Rawicki – WUG
mgr inż. Krzysztof  Tkaczuk – KGHM Polska Miedź S.A.
 
 

 

Komitet Organizacyjny

 
Przewodnicząca Komitetu:  
   
natalia-schmidt-polonczyk2

dr inż. Natalia Schmidt-Polończyk – AGH

  • e-mail: nschmidt@agh.edu.pl
  • tel. 12 617 20 75
   
Członkowie Komitetu:  
   

mgr inż. Wojciech Cyrnek - AGH

 
   
   
Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
14:00 - 14:15 Adam Mirek, Zbigniew Rawicki, Adam Błaszczyk - Wyższy Urząd Górniczy Zagrożenie tąpaniami w polskim górnictwie
14:15 - 14:30 Adam Mirek, Zbigniew Rawicki, Jerzy Migdał - Wyższy Urząd Górniczy Działalność komisji specjalnych, powoływanych przez Prezesa WUG – studium zdarzeń (katastrof) zaistniałych w ostatnich latach w podziemnych zakładach górniczych, przez pryzmat tąpnięcia i wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 29.11.2016 r w KGHM Polska Miedź S.A.O/ZG Rudna w Polkowicach
14:30 - 14:45 Krystyna Stec, Renata Patyńska - Główny Instytut Górnictwa Analiza seismologiczno-geomechaniczna przyczyn tąpnięcia – wybrane przykłady
14:45 - 15:00 Paweł Markowski, Paweł Piasecki, Arkadiusz Anderko - KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna Uwarunkowania górnicze prowadzenia eksploatacji złoża miedzi W KGHM Polska Miedź S.A., O/ZG Rudna , a rejestrowana aktywność sejsmiczna
15:00 - 15:15 Krzysztof Szczerbiński, Mirosław Laskowski - KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Polkowice-Sieroszowice Wpływ wydzielonych resztek na zagrożenie tąpaniami, na przykładzie doświadczeń kopalni Polkowice-Sieroszowice
15:15 - 15:30 Adam Barański - Polska Grupa Górnicza sp.z o.o., Piotr Bojarski, Leszek Kloc - Polska Grupa Górnicza sp. z o.o., Adam Lurka, Grzegorz Mutke - Główny Instytut Górnictwa „Prognoza” zagrożenia tąpaniami — stagnacja czy rozwój? — wybór należy do nas
15:30 - 15:45 Piotr Bańka - Politechnika Śląska Prognozowanie sejsmiczności indukowanej w oparciu o zmiany energii właściwej odkształcenia sprężystego wstrząsogennych warstw skalnych
15:45 - 16:00 Daniel Pawelus, Karolina Adach-Pawelus - Politechnika Wrocławska, Jan Butra - KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR Problematyka wyznaczania wielkości filarów oporowych wyrobisk kapitalnych w głębokich kopalniach rud miedzi
16:00 - 16:15 Michał Piecha, Aleksander Pietrzycki, Łukasz Wojtecki - PGG sp. z o.o. KWK Ruda Zastosowanie oraz ocena skuteczności profilaktyki tąpaniowej opartej na strzelaniach torpedujących długimi otworami w warunkach współwystępowania zagrożeń naturalnych w KWK Ruda Ruch Bielszowice
16:15 - 16:30 Rafał Czarny, Zenon Pilecki - IGSMiE PAN, Dorota Drzewińska - AGH w Krakowie Tomografia deformacji górotworu naruszonego eksploatacją za pomocą sejsmiki interferencyjnej z użyciem szumu sejsmicznego
16:30 - 16:45 Adrian Gołda, Grzegorz Śladowski, Krzysztof Wieczorek - PGG Sp. z o.o. KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit, Adam Lurka, Jacek Chodacki - Główny Instytut Górnictwa Wykorzystanie czasowo zsynchronizowanych systemów SOS i AMAX-GSI w celu poprawy jakości lokalizacji ognisk wstrzą-sów górniczych w warunkach KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit
16:45 - 17:00 Andrzej Pytlik - Główny Instytut Górnictwa Badania stojaków hydraulicznych obudowy indywidualnej przy obciążeniu dynamicznym symulującym tąpnięcie
17:00 - 17:15 Dariusz Chlebowski, Zbigniew Burtan, Andrzej Zorychta - AGH Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Ocena możliwości wystąpienia tąpnięcia w obszarze odprężonym wcześniejszą eksploatacją górniczą
17:15 - 17:30 Dyskusja i sesja posterowa
- Zbigniew Burtan, Dariusz Chlebowski, Andrzej Zorychta - AGH w Krakowie Poster: Reguły prowadzenia eksploatacji w sąsiedztwie uskoków o dużych zrzutach w aspekcie ograniczenia zagrożenia tąpaniami

Sponsorzy: