Partner:
Współorganizator:

Sesja satelitarna: Nowe, przyjazne środowisku rozwiązania w procesie pozyskiwania węgla

Informacje

Data: Wtorek 21.11.2017

Godzina/Sala: 07:30 - 18:00 - Kopalnia Węgla Kamiennego Piast-Ziemowit, Ruch Ziemowit

Prowadzący: Adam Rozmus, Krzysztof Krasucki - PGG Sp. z o.o. KWK Piast-Ziemowit

Proces pozyskiwania węgla kamiennego rozpoczyna się od rozpoznania i udostepnienia złoża. Kolejny etap to proces eksploatacji różnymi dostępnymi technikami wydobycia. W Polsce dzieje się to w zróżnicowanych warunkach górniczo-geologicznych. Innowacyjność w górnictwie realizowana jest dzisiaj przede wszystkim poprzez wzajemną wymianę dobrych praktyk, sukcesywną modernizację istniejących procesów w kontekście zwiększania efektywności ekonomicznej eksploatacji złóż korzystając z światowych rozwiązań. Jednoczesne podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy i zachowanie równowagi ekosystemu to nadrzędne zadania w obliczu których dzisiaj stoimy. Kolejnym etapem pozyskiwania węgla jest jego przeróbka mechaniczna mająca na celu przygotowanie przyjaznego dla środowiska paliwa oraz zagospodarowanie powstających w trakcie procesów przeróbczych odpadów poprodukcyjnych. Na każdym etapie produkcji dokonuje się kontroli jakości węgla z zachowaniem najwyższych standardów. Sesja techniczna pt. Nowe, przyjazne środowisku rozwiązania w procesie pozyskiwania węgla to doskonała okazja, aby w wymienić informacje, wiedzę i praktycznie rozwiązania funkcjonujące w codziennej praktyce przemysłowej.

Ważnym wsparciem i narzędziem do wymiany informacji jest portal internetowy Forum Innowacyjnego Węgla, pod patronatem którego odbywać się będą obrady tej sesji. Jest to narzędzie dedykowane innowacjom w przemyśle węglowym mające na celu efektywne i szybkie zdobycie wiedzy o Czystych Technologiach Węglowych. Ważną rzeczą jest popularyzacja Czystych Technologii Węglowych polegających na kompleksowym wsparciu dla procesów przemysłowego wdrożenia. CTW wymagają wielu działań o charakterze informacyjnym, promocyjnym, organizacyjnym oraz budowania struktur finansowych i ich wdrożenia. Wyrażamy nadzieję, że ta sesja będzie taką okazją do uzyskania niezbędnych informacji o tym przedsięwzięciu oraz początkiem wzajemnej współpracy nauki i przemysłu w zakresie CTW. Niech naszym wspólnym celem będzie popularyzowanie czystych technologii węglowych, dzięki którym węgiel będzie postrzegany jako paliwo przyjazne dla środowiska i akceptowane społecznie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji satelitarnej odbywającej się w KWK Piast-Ziemowit, podczas której będzie doskonała okazja do dyskusji nad praktycznymi rozwiązaniami eksploatacji złóż i przeróbki węgla kamiennego.

Serdecznie zapraszam

Agnieszka Surowiak

   
Komitet Naukowy  
Przewodniczący Komitetu:  
   
agnieszka-surowiak

dr inż. Agnieszka Surowiak

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
  • e-mail: asur@agh.edu.pl
  • tel. 12 617 20 53
 
Członkowie Komitetu:  
Henryk Paszcza - ARP S.A.
dr inż. Marek Maruszczyk- PGG Sp. z o.o.
prof. dr hab inż. Barbara Tora - AGH
 
 

 

Komitet Organizacyjny

 
Członkowie Komitetu:  
dr inż. Agnieszka Surowiak - AGH  
mgr inż. Paulina Pięta - AGH  
Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
7:30 - 9:00 Przejazd uczestników do Kopalni (zbiórka pod Auditorium Maximum UJ)
9:00 - 9:15 Rajmund Horst - PGG Sp. z o.o. KWK Piast-Ziemowit Otwarcie obrad
9:15 - 9:30 Henryk Paszcza - ARP S.A. Forum innowacyjnego węgla - działania na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej
9:30 - 9:45 Zbigniew Suchorończak - Joy Global sp. z o.o. Ocena możliwości wykorzystania najlepszych praktyk górnictwa światowego w procesie udostępniania i eksploatacji złoża
9:45 - 10:00 Krzysztof Rogalski - PGG Sp. z o.o. KWK Piast-Ziemowit Automatyzacja procesu przygotowania specjalnego paliwa Retopal
10:00 - 10:15 Benedykt Zasada - PGG Sp. z o.o. KWK Piast-Ziemowit Droga do uzyskania koncesji na eksploatację w obszarze Imielin-Północ: fakty, bariery, realizacja
10:15 - 10:30 Dariusz Kostka - PGG Sp. z o.o. KWK Piast-Ziemowit Koncepcja udostępnienia i zagospodarowania złoża Imielin-Północ
10:30 - 11:00 Przerwa kawowa
11:00 - 11:15 Waldemar Stachura - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Projekt drążenia wyrobisk korytarzowych z zastosowaniem samodzielnej obudowy kotwowej w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej
11:15 - 11:30 Stanisław Kurnik, Adrian Gołda - PGG Sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA SIECI SEJSMOLOGICZNEJ ODDZIAŁU PIAST-ZIEMOWIT
11:30 - 11:45 Justyna Bęben - PGG Sp. z o.o. KWK Piast-Ziemowit Możliwości pozyskiwania miałów wysokiej jakości w KWK Piast-Ziemowit
11:45 - 12:00 Roman Wenglorz - JSW S.A. KWK Pniówek, Piotr Myszkowski - PRO-INDUSTRY SP.z O.O. SP.K. Filtracja parowo-ciśnieniowa najdrobniejszych klas ziarnowych węgla na filtrach BOKELA HiBar – nowe kierunki rozwoju i rezultaty
12:00 - 12:15 Sebastian Iwaszenko, Kamil Stańczyk, Andrzej Bajerski, Tomasz Janoszek - GIG Możliwości wykorzystania sortera pneumatycznego ELMECH-GIG w procesie wzbogacania urobku
12:15 - 13:30 Obiad
13:30 - 16:45 Wizyty studyjne
0 - 0 Stacja geofizyki Ruch Ziemowit
0 - 0 Zautomatyzowana linia do paczkowania specjalnego paliwa „Retopal” Zakład na Woli
0 - 0 Zakład Wzbogacania Miałów Ruch Piast
16:45 - 18:00 Przejazd do Krakowa

Sponsorzy: