Partner:
Współorganizator:

Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż

Informacje

Data: Wtorek 21.11.2017

Godzina/Sala: 09:00 - 13:00 - Aula Duża B

Prowadzący: Waldemar Korzeniowski - AGH w Krakowie, Andrzej Niechwiej - KGHM Polska Miedź S.A.

Galeria zdjęć z sesji

Technologie podziemnej eksploatacji kopalin to złożony proces produkcyjny realizowany w bardzo zróżnicowanych i skomplikowanych warunkach. Począwszy od udostępnienia złoża, poprzez kolejne operacje przygotowawcze umożliwiające realizowanie określonego sposobu pozyskiwania właściwego składnika użytecznego, zdarzają się sytuacje wymagające indywidualnego podejścia inżynierskiego do konkretnego problemu. Rozwiązania techniczne stosowane we współczesnych kopalniach opierają się na interdyscyplinarnym podejściu do zagadnienia, wymagającym zaangażowania kompetencji spoza branży geologiczno-górniczej. Innowacyjność w górnictwie realizowana jest dzisiaj przede wszystkim poprzez sukcesywną modernizację istniejących technik w kontekście zwiększania efektywności ekonomicznej eksploatacji złóż przy jednoczesnym podniesieniu poziomu bezpieczeństwa pracy i zachowaniu równowagi ekosystemu. Pomimo, że od stosunkowo długiego czasu, brak jest wyraźnego, spektakularnego przełomu w dziedzinie technologii eksploatacji, to dzisiaj nie sposób nie dostrzec rozwiązań praktycznych świadczących o istotnym postępie, jaki dokonał się w branży górniczej. Zmniejszenie liczby ścian eksploatacyjnych w kopalniach węgla na rzecz radykalnego zwiększenia ich wydajności, nowoczesny monitoring górotworu, obudowy i zagrożeń naturalnych, coraz częściej pojawiające się zdalnie sterowane urządzenia na różnym etapie technologii, nowe techniki wzmacniania górotworu, coraz bardziej precyzyjne kontrolowanie efektów robót strzałowych, technologiczne sposoby profilaktyki tąpaniowej, komunikacja bezprzewodowa, środki transportu ludzi, maszyn i urządzeń o coraz to większych mocach, czy wreszcie informatyzacja pozwalająca skutecznie integrować technologie z procesem zarządzania, to najważniejsze czynniki świadczące o nieustannym rozwoju podziemnych technologii górniczych. Surowce mineralne są niezbędne w każdej gospodarce.

Pomimo, że dzisiaj na świecie coraz większą uwagę zwraca się na surowce pozyskiwane z różnego rodzaju odpadów, to nadal głównym ich źródłem są złoża występujące naturalnie w skorupie ziemskiej. Czy dotychczasowy poziom technik i technologii górniczych pozwala z optymizmem spoglądać w przyszłość? Biorąc pod uwagę niezbędność surowców, wydaje się, że tak. Czy mamy szansę na rewolucyjną zmianę technologii, umożliwiającą eksploatację złóż bez konieczności bezpośredniej obecności ludzi w miejscach zagrożonych? Czy jest możliwość efektywnej i bezpiecznej eksploatacji zasobów geologicznych bez potrzeby budowania i wieloletniego utrzymywania skomplikowanej infrastruktury podziemnych przestrzeni? Mając świadomość trudności postawionych pytań wyrażamy nadzieję, że uczestnicy Polskiego Kongresu Górniczego, chociaż w części podejmą próbę odpowiedzi na nurtujące nasze środowisko problemy.

aa

Waldemar Korzeniowski

Przewodniczący Komitetu Naukowego Sesji 

Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż

   
Komitet Naukowy  
Przewodniczący Komitetu:  
   

dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. AGH

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
  • e-mail: walkor@agh.edu.pl
  • tel. 12 617 46 11
 
Członkowie Komitetu:  
prof. dr hab. inż. Jan Butra - Cuprum Sp. z o.o.
prof. dr hab. inż. Jan Palarski - Politechnika Śląska
mg inż. Grzegorz Bartłomiejczak - Główny Inżynier Kopalnia Soli Klodawa
mgr inż. Rajmund Horst - Dyrektor KWK Piast-Ziemowit
mgr inż. Andrzej Niechwiej - Dyrektor ds. Górnictwa KGHM Polska Miedź S.A.
mgr inż. Paweł Grzebinoga - Dyrektor techniczny ZGH Bolesław
 
 

 

Komitet Organizacyjny

 
Przewodniczący Komitetu:  
   

dr inż. Krzysztof Skrzypkowski - AGH

  • e-mail: skrzypko@agh.edu.pl
  • tel. 12 617 21 60
   
Członkowie Komitetu:  
dr inż. Łukasz Herezy - AGH  
Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
9:00 - 9:13 Jacek Korski - FAMUR S.A. Potencjalne obszary wzrostu wydajności ścian wydobywczych w polskim górnictwie węglowym
9:13 - 9:26 Marek Marcisz, Krystian Probierz - Politechnika Śląska, Malwina Ostrowska-Łach Trójwymiarowe modelowanie wydzieleń geologicznych w wyrobiskach podziemnych kopalń górnośląskiego zagłębia węglowego
9:26 - 9:39 Henryk Karaś - Ministerstwo Środowiska Biotechnologie w podziemnym górnictwie metali
9:39 - 9:52 Ireneusz Stasiak - FAMUR S.A. Automatyzacja drogą do optymalizacji w miejscach bezpośredniego zagrożenia
9:52 - 10:05 Łukasz Pietrzak - FAMUR S.A. System zdalnego sterowania kombajnu chodnikowego Eh-RemoteHeadControl v2
10:05 - 10:18 Zbigniew Czarnecki, Krzysztof Filipowicz - JSW S.A. KWK Pniówek, Piotr Głuch - PRO-KOM Nowoczesne rozwiązania technologiczne wykonywania wyrobisk specjalistycznych o dużych gabarytach na przykładzie JSW S.A. KWK Pniówek
10:18 - 10:31 Łukasz Herezy, Waldemar Korzeniowski, Krzysztof Skrzypkowski - AGH w Krakowie Zmiana podporności sekcji obudowy zmechanizowanej w zależności od warunków geologicznych i górniczych
10:31 - 10:44 Łukasz Herezy, Waldemar Korzeniowski, Dariusz Janik - AGH w Krakowie Weryfikacja metody przewidywania deformacji wyrobisk przyścianowych na podstawie pracy sekcji obudowy zmechanizowanej
10:44 - 10:57 Waldemar Korzeniowski, Katarzyna Poborska-Młynarska, Krzysztof Skrzypkowski - AGH w Krakowie The idea of the recovery of municipal solid waste incineration (MSWI) residues in Kłodawa Salt Mine S.A. by filling the excavations with self- solidifying mixtures
10:57 - 11:10 Waldemar Korzeniowski, Katarzyna Poborska-Młynarska, Krzysztof Skrzypkowski - AGH w Krakowie Badania zdolności wiązania popiołów po spalaniu odpadów komunalnych w kontekście możliwości odzysku ich właściwości w komorach solnych
11:10 - 11:23 Artur Słomian, Paweł Zimoń - JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Mieczysław Lubryka - SRK S.A. KWK Jas-Mos, Marian Pytlik - JSW S.A., Tomasz Chiliński - JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Jastrzębie Doświadczenia KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Jastrzębie w konsolidacji górotworu spoiwami mineralno-cementowymi podczas eksploatacji ścian – wybrane przykłady
11:23 - 11:36 Tomasz Krokos - Kopalnia Soli Kłodawa, Łukasz Herezy - AGH w Krakowie Optymalizacja metryk strzałowych w KS Kłodawa
11:36 - 11:50 Krzysztof Skrzypkowski, Waldemar Korzeniowski - AGH w Krakowie, Andrzej Gądek, Radosław Misiak - Sygnity S.A. Możliwości wykorzystania programu MineScape do analizy modelu rozcięcia złoża rudnego.
11:50 - 12:04 Waldemar Korzeniowski, Krzysztof Skrzypkowski, Łukasz Herezy - AGH w Krakowie Zdalny, nieelektryczny wskaźnik WK-2/8 wartości siły obciążającej kotew w wyrobisku górniczym
12:04 - 12:18 Paweł Śliwiński, Tomasz Kaniewski, Piotr Biliński - KGHM Polska Miedź S.A. Monitoring Samojezdnych Maszyn Górniczych w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. – analiza parametrów technologicznych procesów: wiercenia oraz zabudowy kotew
12:18 - 12:32 Artur Wasil - PRG Linter S.A., Beniamin Szczepaniec - Dremex Sp. z o.o. EHB 6000 jako alternatywa dla stosowanych w polskim górnictwie rozwiązań przy kotwieniu górotworu . Analiza pierwszego zastosowania w Polsce, w warunkach LW Bogdanka S.A.
12:32 - 12:46 Krzysztof Skrzypkowski, Waldemar Korzeniowski, Krzysztof Zagórski, Krzysztof Lalik, Ireneusz Dominik - AGH w Krakowie Nieniszcząca metoda monitorowania obudów kotwowych rozprężnych.
12:46 - 13:00 Kamil Kaczorowski - Colidrone sp. z o. o. Doświadczenia firmy Colidrone z wykorzystania bezzałogowych technik pomiarowych (dronów nawodnych oraz latających) w górnictwie na podstawie piaskowni KGHM Obora oraz zbiornika odpadów elektrowni Bełchatów.

Sponsorzy: