Partner:
Współorganizator:

Bezpieczeństwo surowcowe i racjonalne wykorzystanie złóż kopalin

Informacje

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Godzina/Sala: 17:00 - 19:00 - Aula Duża B

Prowadzący: Marek Nieć - IGSMiE PAN, Krzysztof Szamałek - Uniwersytet Warszawski

Galeria zdjęć z sesji

Surowce mineralne stanowią podstawę materialną współczesnej cywilizacji. Możliwość ich pozyskiwania jest niezbędna dla zaspokajania potrzeb bytowych społeczeństwa oraz dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Możliwości te są zagrożone przez różnorakie ograniczenia podaży surowców mineralnych ze źródeł pierwotnych. Stwarza to konieczność zapewnienia trwałego dostępu do złóż kopalin krajowych i racjonalnego ich wykorzystywania oraz możliwości trwałego pozyskiwania spoza kraju surowców deficytowych. Tematem sesji jest prezentacja i dyskusja problemów jakie są z tym związane: uwarunkowań geologicznych, prawnych i politycznych pozyskiwania surowców ze źródeł krajowych i z zagranicy.

Serdecznie zapraszamy

Marek Nieć

Przewodniczący Komitetu Naukowego Sesji

Katarzyna Guzik

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sesji

Komitet Naukowy  
Przewodniczący Komitetu:  
   
marek-niec-2 prof. dr hab. inż. Marek Nieć
  • IGSMiE PAN
  • e-mail: niecm@wp.pl
  • tel. 608 022 512
 
Członkowie Komitetu:  
prof. dr hab. Krzysztof Szamałek Uniwersytet Warszawski
dr hab. inż. Krzysztof Galos, prof. IGSMiE PAN – IGSMiE PAN
dr hab. inż. Eugeniusz Jacek Sobczyk, prof. IGSMiE PAN – IGSMiE PAN
dr hab. inż. Barbara Radwanek-Bąk, prof. PIG-PIB – PIG-PIB
 
 
  Komitet Organizacyjny  
Przewodnicząca Komitetu:  
   
mgr inż. Katarzyna Guzik - IGSMiE PAN
  • e-mail: guzik@min-pan.krakow.pl
  • tel. 12 617 16 46

 

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
17:00 - 17:15 Krzysztof Szamałek - PIG - PIB, Krzysztof Galos - IGSMiE PAN, Jan Stefanowicz - Kancelaria Juris sp. z o. o., Sławomir Mazurek - PIG - PIB Klimat inwestycyjny i swoboda działalności geologiczno-górniczej w Polsce na tle światowych rozwiązań
17:15 - 17:30 Jan Stefanowicz - Kancelaria Juris Sp. z o.o. Niesprawność i długotrwałość postępowań na ścieżce dojścia do koncesji eksploatacyjnej i zatwierdzenia planu ruchu - rozpoznanie i klasyfikacja istotnych czynników nieefektywności tych procesów
17:30 - 17:45 Jarosław Badera - Uniwersytet Śląski Geneza i mechanizmy konfliktów społeczno-środowiskowych związanych z górnictwem oraz wybrane kierunki polityki surowcowej państwa w zakresie ograniczania negatywnych skutków zjawiska
17:45 - 18:00 Marek Nieć, Ryszard Uberman - IGSMiE PAN, Wojciech Naworyta - AGH w Krakowie, Robert Uberman - Uniwerrsytet F. Modrzewskiego Problemy i skutki pozostawienia niewykorzystanych (porzucanych) zasobów złóż kopalin
18:00 - 18:15 Marek Nieć - IGSMiE PAN Koncesjonowanie eksploatacji i racjonalna gospodarka złożem
18:15 - 18:30 Marek Nieć - IGSMiE PAN, Barbara Radwanek-Bąk - PIG - PIB, Krzysztof Galos - IGSMiE PAN Surowce kluczowe, strategiczne i krytyczne dla polskiej gospodarki
18:30 - 18:45 Krzysztof Szamałek - Uniwersytet Warszawski Perspektywy i udział Polski w zagospodarowaniu kopalin oceanicznych
18:45 - 19:00 Dyskusja i sesja posterowa
- Marek Nieć, Krzysztof Galos, Jarosław Szlugaj - IGSMiE PAN Poster: Aktualne problemy gospodarki surowcami mineralnymi w Polsce
- Krzysztof Galos, Alicja Kot-Niewiadomska - IGSMiE PAN Poster: Złoża kopalin o znaczeniu publicznym – adaptacja kryteriów międzynarodowego projektu MINATURA2020 do warunków polskich
- Ewa Lewicka, Anna Burkowicz - IGSMiE PAN Poster: Ocena obecnych potrzeb surowcowych gospodarki krajowej
- Katarzyna Guzik - IGSMiE PAN Poster: Racjonalna gospodarka zasobami złóż kamieni blocznych w Polsce w świetle obecnych uwarunkowań rynkowych
- Joanna Hydzik-Wiśniewska, Małgorzata Smok, Anna Wilk, Elżbieta Hycnar - AGH w Krakowie Poster: Możliwość wykorzystania indyjskich materiałów skalnych w warunkach klimatycznych Polski
- Eugeniusz Jacek Sobczyk, Michał Kopacz - IGSMiE PAN Poster: Ocena uciążliwości warunków geologiczno-górniczych i jej wpływ na koszty eksploatacji w kopalniach węgla kamiennego - wykorzystanie metody wielokryterialnej

Sponsorzy: