Partner:
Współorganizator:

Bezpieczeństwo energetyczne w perspektywie 2030/2050

Informacje

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Godzina/Sala: 17:00 - 19:00 - Aula Mała

Prowadzący: Wojciech Suwała - AGH w Krakowie

Galeria zdjęć z sesji

Polska jest krajem, który od dziesiątków lat opierał swoje bezpieczeństwo energetyczne na węglu. Wynikało to z dużych zasobów tego surowca znajdujących się na terenie naszego kraju, ale też braku wystarczającej ilości innych surowców energetycznych takich jak ropa naftowa, czy gaz ziemny. Sytuacja ta, pomimo zmieniających się uwarunkowań geopolitycznych, jest podobna również dzisiaj. Około 80% energii elektrycznej pochodzi z węgla i tak będzie przez kolejne lata. Budowa nowych bloków węglowych w Kozienicach, Opolu i Jaworznie, a także plany rozbudowy elektrowni Ostrołęka stwarzają warunki do dalszego wytwarzania energii elektrycznej z bezpiecznych, bo rodzimych źródeł. Bezpieczeństwo energetyczne to stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Właśnie aspekt ochrony środowiska zmusza do sięgnięcia po inne źródła energii. Rozwój odnawialnych źródeł energii, a także propagowanie efektywności energetycznej, czystych technologii wykorzystujących paliwa kopalne, źródeł rozproszonych itp. pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość, bez obawy o braki w dostawach surowców energetycznych lub energii. Referaty w sesji poświęcone będą wspomnianym powyżej zagadnieniom a prelegentami będą wybitni profesjonaliści ze środowisk administracji, przedsiębiorstw i nauki.

Serdecznie zapraszamy

Wojciech Suwała

Przewodniczący Komitetu Naukowego Sesji

Tadeusz Olkuski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sesji

Komitet Naukowy  
Przewodniczący Komitetu:  
   
prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
  • e-mail: suwalaw@agh.edu.pl
  • tel. 12 617 20 66
 
Członkowie Komitetu:  
prof dr hab. inż Wojciech Nowak - Centrum Energetyki AGH
prof dr hab. inż Jan Taler - Politechnika Krakowska
prof dr hab. inż  Janusz Kotowicz - Politechnika Śląska
dr inż. Stanisław Tokarski - Centrum Energetyki AGH
 
 
  Komitet Organizacyjny  
Przewodniczący Komitetu:  
  dr hab. inż. Tadeusz Olkuski - AGH
  • e-mail: olkuski@agh.edu.pl
  • tel. 12 617 34 29
 

 

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
17:00 - 17:15 Maciej Kaliski, Adam Szurlej - AGH w Krakowie Miejsce i rola ropy i gazu w bilansie energetycznym 2030-2050
17:15 - 17:30 Wojciech Suwała, Artur Wyrwa - AGH w Krakowie Miks energetyczny Polski do 2050
17:30 - 17:45 Mariusz Ruszel - Politechnika Rzeszowska/Instytut Polityki Energetycznej Uwarunkowania środowiskowe i prawne realizacji polityki energetycznej Polski w latach 2030-2050
17:45 - 18:00 Bronisław Barchański - AGH Wybrane przykłady zagadnień determinujących aktualną i perspektywiczną sytuację kompleksu paliwowo-energetycznego w Polsce
18:00 - 18:15 Zbigniew Grudziński - IGSMiE PAN Ceny węgla energetycznego w Polsce i na świecie
18:15 - 18:30 Grzegorz Czerski, Stanisław Porada - AGH w Krakowie Obecny stan zaawansowania badań nad zgazowaniem węgla w Polsce i na świecie
18:30 - 18:45 Mirosław Koman - KGHM Polska Miedź S.A. System Zarządzania Energią jako działanie zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w KGHM Polska Miedź S.A. na przykładzie Oddziału Zakłady Górnicze \"Rudna\"
18:45 - 19:00 Sesja posterowa
- Tadeusz Olkuski, Artur Wyrwa, Marcin Pluta - AGH w Krakowie Poster: Prognozy popytu na paliwa i energię w Polsce i na świecie
- Katarzyna Stala-Szlugaj, Zbigniew Grudziński - IGSMiE PAN Poster: Import oraz eksport węgla kamiennego i ich wpływ na zapotrzebowanie energetyki zawodowej w Polsce
- Jacek Leszczyński, Dominik Gryboś - AGH w Krakowie Ocena efektywności odzysku odpadowej energii z przemysłowych systemów pneumatycznych video

Sponsorzy: