Partner:
Współorganizator:

Likwidacja kopalń i rekultywacja terenów pogórniczych

Informacje

Data: Wtorek 21.11.2017

Godzina/Sala: 14:00 - 16:30 - Aula Duża B

Galeria zdjęć z sesji

Głęboka restrukturyzacja polskiego górnictwa zwłaszcza w obrębie górnictwa węgla kamiennego i węgla brunatnego generuje szereg problemów związanych z opuszczaniem przez ten przemysł rozległych obszarów zagospodarowanych wyłącznie pod kątem procesów wydobywczych i przeróbczych wydobywanych surowców.

Likwidacja kopalń podziemnych w przypadku węgla kamiennego jak też kopalń odkrywkowych w przypadku węgla brunatnego jest gigantycznym wyzwaniem tak dla podmiotów prowadzących obecnie działalność przemysłową jak również dla administracji terenowej przejmującej nowe tereny opuszczane przez przemysł.
Praktyka i doświadczenia wybranych podmiotów w kraju i za granicą wykazuje, że jest możliwe nadanie obszarom poprzemysłowym nowego „Image” i nowych funkcji akceptowanych przez środowisko i całkowicie wpisujących się w potrzeby gospodarcze i kulturowe danego regionu.

Zdobyte doświadczenia w zakresie rekultywacji i rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, a szczególnie obszarów pogórniczych, są godne zarówno dokładnego dokumentowania jak też szerokiego upowszechniania w kręgach naukowych oraz w świadomości osób kierujących życiem gospodarczym na danym terenie.

Przedmiotem rozważań w ramach tej sekcji IV PKG winny być między innymi rozliczne problemy:

  • planowania strategicznego dla danej branży,
  • projektowania i technicznej realizacji procesów likwidacyjnych i rekultywacyjnych,
  • zagadnień finansowania procesów restrukturyzacyjnych,
  • przejmowanie przez samorząd lokalny odpowiedzialności za bezpieczeństwo powszechne na terenach przekazywanych przez przemysł,
  • kierunków rekultywacji i rewitalizacji przejmowanych terenów zgodnie z potrzebami danego regonu.

IV Polski Kongres Górniczy jest doskonałym forum do przedstawienia i przedyskutowania powyższej problematyki, a także do udokumentowania jej w publikowanych materiałach kongresowych.

Bogate polskie doświadczenia w tej materii z ostatnich 25 lat mogą być dobrym materiałem do zaprezentowania na 25 Jubileuszowym Światowym Kongresie Górniczym w Astanie w 2018 roku

Piotr Czaja

Przewodniczący Komitetu Naukowego Sesji

Likwidacja kopalń i rekultywacja terenów pogórniczych

   
Komitet Naukowy  
Przewodniczący Komitetu:  
   
czaja-piotr

prof. dr hab. inż. Piotr Czaja

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
  • e-mail: czajap@agh.edu.pl
  • tel. 12 617 20 84
 
Członkowie Komitetu:  
prof. dr hab. inż. Jan Palarski  - Politechnika Śląska
dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk Sokulska, prof. IGSMIE PAN - IGSMiE PAN
prof. dr hab. inż. Marian Turek - GIG
prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski - Politechnika  Śląska
dr hab. inż. Anna Ostręga, prof. AGH - AGH
mgr inż. Piotr Wojtacha - WUG
dr. inż. Mieczysław Lubryka  - SRK JSW S.A.
mgr inż. Bogusław Ochab - ZGH Bolesław
mgr inż. Tomasz Cudny - Prezes SRK S.A.
 
 

 

Komitet Organizacyjny

 
Przewodniczący Komitetu:  
 jj_2011

dr inż. Jacek Jarosz - IGSMiE PAN

  • e-mail: jaroszjacek@o2.pl
  • tel. 608 186 594
 

 

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
0 - 0 Część I - wprowadzenie
14:00 - 14:05 Piotr Czaja - AGH w Krakowie Polskie doświadczenia w technicznej likwidacji kopalń podziemnych i rekultywacji terenów poprzemysłowych. Wprowadzenie do sesji tematycznej
14:05 - 14:15 Jerzy Kosmaty Środowiskowe i społeczne skutki likwidacji kopalń w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym
0 - 0 Część II - problemy techniczne, organizacyjne i ekonomiczne likwidacji kopalń
14:15 - 14:25 Marek Skuza, Paweł Owczarek, Marek Masłowski - PGG sp. z o.o. KWK Murcki-Staszic Przesłanki techniczno-ekonomiczne i uwarunkowania przekazania Ruchu Boże Dary do SRK S.A.
14:25 - 14:35 Fryderyk Duda, Paweł Zimoń, Ireneusz Greń, Remigiusz Banach - JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Mieczysław Lubryka - SRK S.A. KWK Jas-Mos Aspekty prawne i techniczno-organizacyjne przekazania części zakładu górniczego kopalni węgla kamiennego Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Jas-Mos do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
14:35 - 14:45 Piotr Czaja - AGH w Krakowie, Paweł Kamiński - AGH w Krakowie/PBSz S.A., Grzegorz Grzesiński, Janusz Olszewski - PBSz S.A. Wybrane zagadnienia techniczne związane ze zmianą funkcji szybów górniczych po likwidacji kopalni
14:45 - 14:50 Dyskusja w odniesieniu do części II (wnioski, sugestie)
0 - 0 Część III - rekultywacja i rewitalizacja terenów pogórniczych
14:50 - 15:00 Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała - Politechnika Śląska, Mirosław Dariusz Chudek - PPW MIDACH sp. z o.o. Rekultywacja zdegradowanego terenu pogórniczego na przykładzie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie
15:00 - 15:10 Anna Ostręga - AGH w Krakowie, Anna Szewczyk-Świątek - 55Architekci, Wojciech Świątek - Politechnika Krakowska Ocena możliwości spójnej rewitalizacji rejonów pogórniczych w Polsce na przykładzie projektu Pojezierze Tarnowskie
15:10 - 15:20 Elżbieta Pietrzyk-Sokulska - IGSMiE PAN Możliwości i kierunki adaptacji terenów po eksploatacji surowców skalnych na terenie Polski
15:20 - 15:30 Elżbieta Pietrzyk-Sokulska - IGSMiE PAN Adaptacja terenów pogórniczych - przykłady z krajów UE
15:30 - 15:40 Agnieszka Markowiak, Sebastian Makielski - Politechnika Wrocławska Rekultywacja naturalnym rozwojem kopalni podziemnej
15:40 - 15:50 Marta Rusek - AGH w Krakowie Utrwalanie tradycji górniczych w rejonie olkusko-bolesławskim na przykładzie ZGH Bolesław S.A.
15:50 - 15:55 Dyskusja w odniesieniu do części III (wnioski, sugestie)
0 - 0 Część IV - odwadnianie kopalń zlikwidowanych
15:55 - 16:05 Antoni Czapnik, Wojciech Kamiński - SRK S.A. w CZOK Aktualne problemy odwadniania zlikwidowanych kopalń – doświadczenia CZOK.
16:05 - 16:15 Jerzy Latko, Władysław Witkowski - Tauron Wydobycie SA ZG Janina Modernizacja pompowni głównego odwadniania z wykorzystaniem pomp wysokosprawnych i silników synchronicznych 6 kV z magnesami trwałymi
16:15 - 16:25 Paweł Wrona, Grzegorz Pach, Zenon Różański, Janusz Konior - Politechnika Śląska Zmienność stężenia CO2 i O2 wokół nieczynnego szybu - wyniki pomiarów
16:25 - 16:30 Dyskusja - podsumowanie i zamkniecie sesji

Sponsorzy: