Partner:
Współorganizator:

Wentylacja i klimatyzacja kopalń

Informacje

Data: Wtorek 21.11.2017

Godzina/Sala: 09:00 - 13:00 - Aula Mała

Prowadzący: 9:00-11:00 - Nikodem Szlązak - AGH w Krakowie, 11:00-13:00 - Stanisław Wasilewski - AGH w Krakowie

Galeria zdjęć z sesji

Prowadzenie eksploatacji złóż kopalin użytecznych metodą podziemną związane jest z występowaniem zagrożeń naturalnych, co wpływa na bezpieczeństwo pracy górników. Jednym ze sposobów poprawy warunków pracy jest stosowanie odpowiednio skutecznej wentylacji i klimatyzacji wyrobisk.

Celem sesji „Wentylacja i klimatyzacja kopalń” jest prezentacja najnowszych osiągnięć krajowej i światowej nauki w zakresie wentylacji oraz zwalczania zagrożeń naturalnych w kopalniach podziemnych. W ramach sesji omówione zostaną zagadnienia związane z zagrożeniami naturalnymi (gazowym, pożarowym oraz klimatycznym), klimatyzacją kopalń, jak również inertyzacją.

Mamy nadzieję, że sesja zgromadzi specjalistów z kopalń i spółek węglowych, władze górnicze, nadzór górniczy, przedstawicieli wyższych uczelni oraz jednostek badawczo-rozwojowych, jak również przedsiębiorców branżowych. W ten sposób pragniemy stworzyć jak najlepszą płaszczyznę do prezentacji osiągnięć i wymiany doświadczeń oraz integracji specjalistów wywodzących się z nauki i przemysłu.

Serdecznie zapraszamy

 

Nikodem Szlązak

Przewodniczący Komitetu Naukowego Sesji

 
Marek Korzec

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sesji

Komitet Naukowy  
Przewodniczący Komitetu:  
   
prof-szlazak2 prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
  • e-mail: szlazak@agh.edu.pl
  • tel. 601 439 373
 
Członkowie Komitetu:  
dr inż. Andrzej Tor - Kompalnia Węglowa S.A.
dr hab. inż. Dariusz Obracaj prof. nadzw. AGH - AGH
 
 
  Komitet Organizacyjny  
Przewodniczący Komitetu:  
dr inż. Marek Korzec - AGH
  • e-mail: mkorzec@agh.edu.pl
  • tel. 660 754 326
 
Członkowie Komitetu:  
dr Justyna Swolkień - AGH  
dr inż. Kazimierz Piergies - AGH  

 

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
9:00 - 9:30 Nikodem Szlązak - AGH w Krakowie Wpływ zagrożeń aerologicznych na bezpieczeństwo eksploatacji w kopalniach węgla kamiennego
9:30 - 9:40 Czesław Mazurek, Korneliusz Jendrzejek, Andrzej Słowik - PGG Sp. z o.o. KWK ROW Ruch Jankowice Profilaktyka metanowa i pożarowa w trakcie eksploatacji i likwidacji ściany o metanowości 30 – 40 m3CH4/min przewietrzanej na tzw. „krótki Y” na przykładzie ściany Z-10 w pkł. 408/1 w KWK ROW Ruch Jankowice
9:40 - 9:50 Jan Wawrzyczny, Marian Cyrulik, Paweł Mazur - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Dobór profilaktyki metanowo-pożarowej w aspekcie uwarunkowań górniczo-geologicznych w celu likwidacji zagrożenia pożarowego w rejonie ściany 24 w pokł. 505/2 w partii W3 w JSW S.A. KWK „Jas-Mos” (aktualnie KWK „Borynia – Zofiówka – Jastrzębie” Ruch „Jastrzębie”)
9:50 - 10:00 Eugeniusz Krause, Bartłomiej Jura, Krystian Wierzbiński, Adam Duda - Główny Instytut Górnictwa Projektowanie ścian o dużej koncentracji wydobycia w pokładach silnie metanowych
10:00 - 10:10 Michał Szymański - TAURON Wydobycie S.A. Nowoczesne systemy gazometryczne stosowane w podziemnych zakładach górniczych.
10:10 - 10:20 Stanisław Wasilewski, Nikodem Szlązak - AGH w Krakowie Przyczyny zapalenia metanu w kopalni węgla kamiennego Mysłowice-Wesoła w 2014 roku
10:20 - 10:30 Justyna Swolkien - AGH w Krakowie Wpływ wydzielania metanu z szybów wentylacyjnych wybranych kopalń węgla kamiennego na stan powietrza atmosferycznego
10:30 - 10:40 Eugeniusz Krause - Główny Instytut Górnictwa, Nikodem Szlązak - AGH w Krakowie Prognoza wydzielania się metanu po zakończeniu eksploatacji oraz w trakcie likwidacji przez zatopienie Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński”
10:40 - 11:00 Dyskusja
11:00 - 11:10 Jan Wawrzyczny, Mirosław Sidorowicz, Paweł Mazur - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Wpływ depresji cieplnej na powtórny rozwój pożaru endogenicznego w zrobach ściany 24 w pokładzie 505/2 w partii W3 w KWK „Borynia - Zofiówka - Jastrzębie” Ruch „Jastrzębie”.
11:10 - 11:20 Nikodem Szlązak, Kazimierz Piergies - AGH w Krakowie Wybrane aspekty stosowania gazów inertnych w kopalniach węgla kamiennego
11:20 - 11:30 Marian Lasek, Zbigniew Czarnecki, Antoni Jakubów - AZIS - Mining Service Sp. z o. o. Koncepcja innowacyjnej technologii inertyzacji zrobów z wykorzystaniem spalin silnika gazowego
11:30 - 11:40 Andrzej Niechwiej, Wiesław Augustyn - KGHM Polska Miedź S.A. Formalno-prawne uwarunkowania stosowania temperatury zastępczej klimatu do oceny zagrożenia klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A.
11:40 - 11:50 Krzysztof Soroko, Sebastian Gola - KGHM Polska Miedź S.A. ZG Polkowice-Sieroszowice, Władysław Turkiewicz - KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, Przemysław Zgrzebski - KGHM Polska Miedź S.A. ZG Polkowice-Sieroszowice Doświadczenia kopalń rud miedzi w ocenie warunków klimatycznych przy pomocy temperatury zastępczej klimatu na przykładzie O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”
11:50 - 12:00 Nikodem Szlązak, Marek Korzec - AGH w Krakowie Wybrane zagadnienia z projektowania klimatyzacji wyrobisk górniczych w kopalniach węgla kamiennego
12:00 - 12:10 Andrzej Szmuk, Damian Araszczuk - JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Zwalczanie zagrożenia klimatycznego w ścianie strugowej na przykładzie ściany D-2 w pokładzie 410 w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka
12:10 - 12:20 Marcin Płoneczka, Zbigniew Czarnecki - JSW S.A. KWK Pniówek Koncepcja efektywnego zarządzania energią chłodniczą urządzeń klimatycznych w kopalni KWK Pniówek środkiem skutecznego zwalczania zagrożenia klimatycznego
12:20 - 12:30 Paweł Borkowski - KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna Nowoczesne układy klimatyzacji centralnej w zwalczaniu zagrożeń klimatycznych
12:30 - 12:40 Nikodem Szlązak, Dariusz Obracaj, Justyna Swolkień - AGH w Krakowie Ocena funkcjonowania systemów klimatyzacji wyrobisk górniczych
12:40 - 13:00 Dyskusja

Sponsorzy: