Partner:
Współorganizator:

Stateczność wyrobisk górniczych

Informacje

Data: Wtorek 21.11.2017

Godzina/Sala: 14:00 - 18:00 - Aula Mała

Prowadzący: Stanisław Prusek - Główny Instytut Górnictwa, Adam Mirek - Wyższy Urząd Górniczy

Galeria zdjęć z sesji

Dla zapewnienia bezpiecznej i efektywnej eksploatacji górniczej niezbędne jest zachowanie stateczności wyrobisk. Niestety stale pogarszające się warunki geologiczno-górnicze w kopalniach rud miedzi oraz węgla kamiennego, związane między innymi ze wzrostem głębokości, na której prowadzone są roboty górnicze, powodują występowanie przypadków, w których dochodzi do utraty stateczności wyrobisk górniczych. O stateczności wyrobiska górniczego decyduje szereg czynników, na które mamy ograniczony wpływ, a które wynikają z warunków naturalnych, w jakich prowadzona jest eksploatacja. Ważnym elementem, o którym decydujemy, jest natomiast obudowa wyrobiska. Od wielu lat prowadzone są prace badawcze służące optymalizacji doboru obudowy dla określonych warunków geologiczno-górniczych. Rozwija się metody oceny stateczności wyrobisk, w tym oceny ryzyka utraty stateczności. Projektowane są nowe typy obudów, pracuje się nad rozwiązaniami obudów, które są przystosowane do przejmowania obciążeń dynamicznych, czy też zdolne do przenoszenia znacznych obciążeń statycznych, wynikających z dużej głębokości. Wszystkie te zagadnienia będą poruszane na sesji "Stateczność wyrobisk górniczych", na którą serdecznie Państwa zapraszamy.

Stanisław Prusek

Przewodniczący Komitetu Naukowego Sesji

Aleksandra Koteras

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sesji

   
Komitet Naukowy  
Przewodniczący Komitetu:  
   
prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek
  • Główny Instytut Górnictwa
  • e-mail: sprusek@gig.eu
  • tel. 32 259 26 01
 
Członkowie Komitetu:  
dr inż. Piotr Mertuszka - KGHM Cuprum Sp z o.o.
dr inż. Andrzej Walentek – GIG
dr hab. inż. Stanisław Duży, prof. Pol. Śl. – Politechnika  Śląska
mgr inż. Piotr Bojarski – PGG Sp z o.o.
dr inż. Andrzej Tor – Becker-Warkop Sp. z o.o.
dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski – AGH
 
 
  Komitet Organizacyjny  
Przewodnicząca Komitetu:  
  dr inż. Aleksandra Koteras - GIG
  • e-mail: akoteras@gig.eu
  • tel. 32 259 26 02

 

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
14:00 - 14:15 Adam Mirek - Wyższy Urzad Górniczy, Zbigniew Rawicki, Adam Borowiec - Wyższy Urząd Górniczy Doświadczenia z utrzymania wyrobisk przyścianowych ścian prowadzonych z zawałem stropu, w warunkach występowania zagrożenia tąpaniami, na przykładzie KWK Mysłowice-Wesoła.
14:15 - 14:30 Stanisław Prusek, Zbigniew Lubosik, Andrzej Walentek, Aleksander Wrana - Główny Instytut Górnictwa System zarządzania obudową wyrobisk przyścianowych zlokalizowanych na dużych głębokościach
14:30 - 14:45 Bolesław Kozek, Dariusz Batyra, Dawid Osowski, Bartosz Rożnawski - Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Doświadczenia LW Bogdanka w zakresie zapewnienia stateczności i wymaganych wymiarów wyrobisk korytarzowych, a w szczególności chodników przyścianowych
14:45 - 15:00 Sylwester Łukawski - JSW S.A. KWK Budryk Doświadczenia JSW S.A. KWK Budryk w utrzymaniu chodników przyścianowych za frontem ściany na dużych głębokościach szansa na wzrost efektowności eksploatacji
15:00 - 15:15 Adam Robakowski, Jacek Kowalczuk - PGG Sp. z o.o. KWK ROW Prowadzenie sekcji obudów zmechanizowanych w chodnikach przyścianowych a ich stateczność - doświadczenia KWK ROW Ruch Marcel
15:15 - 15:30 Witold Pytel, Piotr Mertuszka - KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Krzysztof Szeptun - KGHM Polska Miedź S.A. Podatna kotwa spiralna dla wyrobisk górniczych w warunkach głębokiej kopalni
15:30 - 15:45 Franz -Josef Wunderlich, Andreas Giese - Heintzmann-Silesia Sp. z o. o. Dźwigar kratownicowy jako element obudowy i element stosowany przy remoncie chodnikaw połączeniu z techniką kotwienia
15:45 - 16:00 Stanisław Duży, Piotr Głuch - Politechnika Śląska, Grzegorz Michalik, Adam Ratajczak - JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Skuteczność kotwienia dla ochrony skrzyżowania ściana-chodnik w świetle doświadczeń KWK Knurów-Szczygłowice
16:00 - 16:10 Dyskusja
16:10 - 16:15 Prezentacja Huty Łabędy S.A.
16:15 - 16:30 Sylwester Rajwa, Kazimierz Stoiński, Andrzej Walentek - Główny Instytut Górnictwa Upodatnienie sekcji obudowy zmechanizowanej w aspekcie zapewnienia stateczności wyrobiska ścianowego
16:30 - 16:45 Zbigniew Niedbalski, Tadeusz Majcherczyk - AGH w Krakowie Wskaźnikowa ocena skuteczności projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych
16:45 - 17:00 Stanisław Duży - Politechnika Śląska Ocena ryzyka utraty stateczności wyrobisk korytarzowych
17:00 - 17:15 Andrzej Kiełkowski - JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Mieczysław Winch - Fiber Concrete Biuro Inżynierskie, Rybnik Innowacje w kształtowaniu walorów użytkowych obudowy powłokowej z betonów natryskowych
17:15 - 17:30 Jerzy Stasica - AGH w Krakowie Ocena typowych uszkodzeń obudów szybów górniczych oraz sposoby ich naprawy
17:30 - 18:00 Dyskusja i sesja posterowa
0 - 0 Andrzej Kiełkowski - JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia, Jan Zimonczyk Poster: Wzmocnienie obudowy murowej dworca osobowego na poziomie 713m KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia jako przykład zabezpieczenia stateczności wyrobisk podziemnych przy zastosowaniu spoiw mineralnych
0 - 0 Andrzej Pytlik - Główny Instytut Górnictwa Poster: Stanowiskowe badania porównawcze obudowy podporowej i podporowo-kotwiowej
0 - 0 Marek Rotkegel - Główny Instytut Górnictwa Poster: Metody zapewnienia stateczności obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych
0 - 0 Łukasz Bednarek, Tadeusz Majcherczyk, Zbigniew Niedbalski - AGH w Krakowie Badania dla oceny stateczności wyrobisk korytarzowych zlokalizowanych na dużej głębokości

Sponsorzy: