Partner:
Współorganizator:

Górnictwo odkrywkowe

Informacje

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Godzina/Sala: 17:00 - 19:00 - Aula Duża A

Prowadzący: Zbigniew Kasztelewicz

Galeria zdjęć z sesji

Górnictwo odkrywkowe to jedna z największych i najprężniej działających gałęzi przemysłu wydobywczego. Obejmuje swym zasięgiem eksploatację wielu kopalin, od węgla brunatnego po cały szereg surowców skalnych niezbędnych w wielu dziedzinach gospodarki.

Utrzymanie pozycji lidera w zakresie ilości i jakości prowadzonych prac wydobywczych wymaga ciągłego rozwoju i optymalizacji technologii górniczych. Aby móc zachować konkurencyjność, konieczne jest innowacyjne podejście do biznesu górniczego, śledzenie nowości pojawiających się w branży oraz optymalizacja prowadzonych procesów technologicznych.

Dlatego też, podczas obrad zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki badań oraz rozwiązania dla górnictwa węgla brunatnego, przemysłu cementowego i wapienniczego, kruszyw naturalnych oraz przeróbki i obróbki kamienia. W ramach sesji Górnictwo odkrywkowe przewidziana jest wizyta w Kopalniach Porfiru i Diabazu Sp. z o.o w Krzeszowicach oraz Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. w Krzeszowicach.

Zbigniew Kasztelewicz

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Sesji Górnictwo Odkrywkowe

   
Komitet Naukowy  
Przewodniczący Komitetu:  
   

prof dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
  • e-mail: kasztel@agh.edu.pl
  • tel. 601 752 498
 
Członkowie Komitetu:  
prof. dr hab. inż. Jan Deja - Stowarzyszenie Producentów Cementu
mgr inż. Aleksander Kabziński - Polski Związek Producentów Kruszyw
dr hab. inż. Jacek Szczepiński - Poltegor Instytut. Instytut Górnictwa Odkrywkowego
mgr inż. Stanisław Żuk - Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego 
mgr inż. Krzysztof Skolak - Prezes Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej
 
 

 

Komitet Organizacyjny

 
Przewodniczący Komitetu:  
   
 

dr inż. Maciej Zajączkowski - AGH

  • e-mail: maciejz@agh.edu.pl
  • tel. 12 617 44 90
   
Członek Komitetu (Koordynator):  
   
michal-patyk2

 mgr inż. Michał Patyk - AGH

  • e-mail: mpatyk@agh.edu.pl
  • tel. 12 617 21 10
   

 

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
17:00 - 17:12 Zbigniew Kasztelewicz, Antoni Tajduś, Marek Cała - AGH w Krakowie, Miranda Ptak - OUG Wrocław, Mateusz Sikora - AGH w Krakowie Strategiczne uwarunkowania dla przyszłości górnictwa węgla brunatnego w Polsce
17:12 - 17:22 Jan Deja - AGH/Stowarzyszenie Producentów Cementu, Bożena Środa, Dariusz Konieczny - Stowarzyszenie Producentów Cementu Uwarunkowania rozwoju produkcji cementu w Polsce
17:22 - 17:34 Eugeniusz Rusiński - Politechnika Wrocławska, Cegiel Lesław, Andrzej Michalczyk - PGE GiEK S.A. KWB Turów, Przemysław Moczko - Politechnika Wrocławska, Jerzy Olejarz - PGE GiEK S.A. KWB Turów, Damian Pietrusiak - Politechnika Wrocławska Zęby stałe i wymienne do czerpaków koparek kołowych oraz łańcuchowych - nowe rozwiązania
17:34 - 17:46 Jacek Szczepiński - "Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego Uwarunkowania hydrogeologiczne wydobycia kopalin w kopalniach odkrywkowych
17:46 - 18:01 Marcin Stecki - Dassault Systemes Sp z.o.o. Rozwiązania Dassault Systemes GEOVIA dla górnictwa w oparciu o platformę współpracy 3DExperience
18:01 - 18:11 Bartosz Postrożny - LafargeHolcim KOSD w Rudawie Wykorzystanie programu Geovia Surpac w Grupie Lafarge-Holcim
18:11 - 18:23 Robert Podolski, Miranda Ptak, Monika Gabrielska, Paweł Filbier - OUG Wrocław Zagrożenie osuwiskowe w odkrywkowych zakładach górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania nowoczesnych metod monitoringu powierzchniowego
18:23 - 18:35 Andrzej Bąk - PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów Wykorzystanie nowoczesnych technik pomiarowych do monitorowania stanu zwałowiska wewnętrznego w PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów
18:35 - 18:45 Miłosz Sudoł - VICTAULIC EUROPE Mechaniczne systemy łączenia rur stalowych dużych średnic oraz polietylenowych za pomocą technologii VICTAULIC w polskim górnictwie odkrywkowym
18:45 - 19:00 Sesja posterowa
0 - 0 Wojciech Naworyta, Mateusz Sikora - AGH w Krakowie, Jörg Benndorf - TU Bergakademie Freiberg Poster: Bieżąca optymalizacja eksploatacji w odkrywkowych kopalniach węgla brunatnego z zastosowaniem technik symulacyjnych
0 - 0 Adrian Borcz, Łukasz Machniak, Dorota Łochańska - AGH w Krakowie Poster: Energochłonność procesów wydobywczych w kopalniach kruszyw żwirowo-piaskowych
0 - 0 Jerzy Alenowicz - Poltegor - Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poster: Wymagania stawiane kołom czerpakowym koparek eksploatowanych w utworach trudno urabialnych kopalń odkrywkowych węgla brunatnego
0 - 0 Grzegorz Galiniak - AGH w Krakowie Poster: The analisis of the daily and annual variation in percipition in the Belchatow Lignite Mine area

Sponsorzy: