Partner:
Współorganizator:

Informacje dla autorów

IV Polski kongres Górniczy

IV Polski Kongres Górniczy odbędzie się w dniach 20-22.11.2017 r. w Krakowie, w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgłaszanie referatów i prezentacji

Aby zgłosić referat należy zarejestrować swoje konto użytkownika na naszej stronie a następnie po zalogowaniu skorzystać z formularza zgłoszeniowego online.

Podczas rejestracji nowego konta na podany adres e-mail wysyłany jest link aktywacyjny. Aby konto zostało aktywowane należy otworzyć ten link. Zalogowanie się do serwisu możliwe jest dopiero po aktywacji.
W niektórych sytuacjach zdarza się, że taki e-mail jest uznawany za spam. W związku z tym prosimy o przeszukanie przychodzącej poczty i ewentualne sprawdzenie folderu ze spamem. Jeśli nie uda się odnaleźć linku aktywacyjnego prosimy o przesłanie nam informacji o zaistniałym problemie na adres tech@pkg.edu.pl.

Przygotowanie posterów

Autorzy referatów, którzy zostali zakwalifikowani do sesji posterowej są proszeni o dostarczenie posterów w formacie A1, czyli 59,4 cm x 84,1 cm. Postery będą umieszczone na flipchartach w formacie 70 cm x 100 cm (wzór posteru).

PRZYGOTOWANIE Prezentacji

Wszystkie projektory będą wyświetlały obraz w formacie 4:3. Prosimy o dopasowanie prezentacji do tego formatu i przygotowanie plików w formacie pptx lub ppt, który zapewni najlepszą jakość.

Publikacja referatu w czasopismach

Autor referatu wygłaszanego na IV Polskim Kongresie Górniczym  może opublikować wygłoszony artykuł w czasopiśmie za pośrednictwem Kongresu. Możliwa jest publikacja artykułów w następujących czasopismach:

Lp. Nazwa czasopisma Ilość punktów Koszt publikacji Liczba miejsc Ostateczny termin przesyłania artykułów Wytyczne
1 Archives of Mining Science 20 1000 zł* 3-4 10.07.2017 r. wytyczne
2 Gospodarka Surowcami Mineralnymi 20 1000 zł* 3-4 10.07.2017 r. wytyczne
3 Polityka Energetyczna 10 500 zł* 3-4 20.10.2017 r. wytyczne
4 Journal of Sustainable Mining 10 bezpłatnie 10 20.10.2017 r. wytyczne
5 Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN 9 500 zł*

25 w 2017 roku,

25 w 2018 roku

10.07.2017 r.

20.10.2017 r.

wytyczne
6 Inżynieria Mineralna 9 bezpłatnie

25 w 2017 roku,

25 w 2018 roku

10.07.2017 r.

20.10.2017 r.

wytyczne
7 Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering 8 bezpłatnie

5 w 2017 roku,

25 w 2018 roku

30.09.2017 r.

20.10.2017 r.

wytyczne
8 Materiały Konferencyjne IV PKG   bezpłatnie bez ograniczeń 20.10.2017 r. wytyczne


*podane kwoty są cenami netto

Referat należy zgłaszać poprzez stronę Kongresu. Deklaracja czasopisma dla konkretnego referatu dokonywana jest podczas rejestracji referatu na stronie PKG. Artykuł po zredagowaniu zgodnie w wytycznymi należy przesłać za pośrednictwem strony. Deklaracja publikacji nie gwarantuje dopuszczenia artykułu do druku. Opłata za artykuł jest opłatą dodatkową (nie wliczaną w cenę opłaty konferencyjnej) i będzie pobierana po dopuszczeniu artykułu do publikacji.

O możliwości publikacji w danym czasopiśmie decyduje kolejność zgłoszenia referatu przez stronę.

Uwaga: Ze względu na duże zainteresowanie publikacją w czasopismach Archives of Mining Science oraz Gospodarka Surowcami Mineralnymi brane będą pod uwagę jedynie artykuły w języku angielskim przesłane do 10.07.2017 r.

Ważne terminy

  • zgłaszanie tematów referatów – do 30.09.2017 r.  Termin przedłużony do 9 października.
  • ostateczny termin przesłania artykułów – do 20.10.2017 r. w formie zgodnej z wymaganiami edytorskimi
  • autorzy chcący aby ich artykuł został opublikowany do końca 2017 r. –  przesyłanie referatów – do 10.07.2017 r. (30.09.2017 r. dla Mining – Infomatics …)

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie referatu nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa. Aby dokonać zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić formularz rejestracji uczestnika.
Więcej informacji na temat uczestnictwa w zakładce Informacje dla uczestników.

Sponsorzy: