Partner:
Współorganizator:

Transport taśmowy – kluczowe ogniwo współczesnej kopalni

Informacje

Data: Wtorek 21.11.2017

Godzina/Sala: 09:00 - 13:00 - Aula Średnia B

Prowadzący: 9:00-11:00 - Piotr Kulinowski, Lech Gładysiewicz; 11:00-13:00 - Monika Hardygóra, Robert Król

Galeria zdjęć z sesji

Trudno jest obecnie wyobrazić sobie współczesny zakład górniczy bez przenośników taśmowych. Ich wysoka efektywność, wynikająca z możliwości uzyskania dużych wydajności przy niskim zużyciu energii spowodowała, że stały się praktycznie niezastąpionym środkiem transportu materiałów sypkich w kopalniach węgla brunatnego i kamiennego, rud miedzi i surowców skalnych. Powszechność ich stosowania w nowoczesnej kopalni wynika także z prostoty ich obsługi i łatwości automatyzacji ich pracy.

Mimo ponad stuletniej historii górniczych przenośników taśmowych są one nieustannie doskonalone. Dzięki nowym rozwiązaniom konstrukcyjnym i technologicznym taśm, krążników, układów napędowych i urządzeń napinających, istotnie poprawiono ich trwałość i wskaźniki energochłonności transportu. Postęp ten nie byłby możliwy bez szerokiego zakresu prowadzonych badań laboratoryjnych i rozwoju zaawansowanych metod obliczeniowych, weryfikowanych przez badania przemysłowe. Dlatego też tematyka sesji „Transport taśmowy – kluczowe ogniwo współczesnej kopalni” jest związana z prezentacją osiągnięć ośrodków naukowo-badawczych oraz promocją innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych zastosowanych w polskim przemyśle górniczym.

Serdecznie zapraszamy

 

Lech Gładysiewicz

Przewodniczący Komitetu Naukowego Sesji

 
Piotr Kulinowski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sesji

Komitet Naukowy  
Przewodniczący Komitetu:  
   
gladysiewicz-lech prof dr hab. inż. Lech Gładysiewicz
  • Politechnika Wrocławska
  • e-mail: lech.gladysiewicz@pwr.edu.pl
  • tel. 71 320 68 93
 
Członkowie Komitetu:  
prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra - Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz, prof. PL - Politechnika Lubelska
dr hab. inż. Piotr Kulinowski – AGH
dr hab. inż. Robert Król, prof.  PWr - Politechnika Wrocławska
dr inż. Witold Kawalec - Politechnika Wrocławska
 
 
  Komitet Organizacyjny  
Przewodniczący Komitetu:  
   

dr hab. inż. Piotr Kulinowski – AGH

  • e-mail: piotr.kulinowski@agh.edu.pl
  • tel. 12 617 30 92
   
Członkowie Komitetu:  
dr hab. inż. Robert Król, prof.  PWr - Politechnika Wrocławska
   

 

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
9:00 - 9:20 Witold Kawalec, Robert Król - Politechnika Wrocławska, Piotr Kulinowski - AGH w Krakowie Znaczenie badań laboratoryjnych i przemysłowych w rozwoju metodyki obliczania przenośników taśmowych
9:20 - 9:40 Martyna Konieczna, Lech Gładysiewicz, Dariusz Woźniak - Politechnika Wrocławska Nowe aspekty badania oporów toczenia taśmy
9:40 - 10:00 Mirosław Bajda, Ryszard Błażej, Monika Hardygóra - Politechnika Wrocławska Badania trwałości zmęczeniowej połączeń wieloprzekładkowych taśm tkaninowych
10:00 - 10:15 Grzegorz Musiał - FTT Wolbrom Taśma GTP - 25 lat najwyższej jakości i bezpieczeństwa
10:15 - 10:30 Lech Gładysiewicz, Wiesław Migdał - Politechnika Wrocławska Współczynniki energochłonności przenośników taśmowych
10:30 - 10:45 Adam Kozubek - PGG Sp. z o.o. KWK ROW Ruch Marcel, Adam Robakowski - PGG Sp. z o. o. KWK ROW, Jacek Kowalczuk - PGG Sp. z o.o. KWK ROW Ruch Marcel Doświadczenia i innowacje w eksploatacji przenośników taśmowych dużej mocy w KWK ROW-Ruch Marcel
10:45 - 11:00 Witold Kawalec, Leszek Jurdziak, Robert Król - Politechnika Wrocławska Zastosowanie symulacji strumienia transportowanego urobku w Technologii Analizy Procesu (PAT)
11:00 - 11:15 Waldemar Wójcicki - FAMUR S.A. Wybrane aspekty projektowania powierzchniowych przenośników dalekiego zasięgu
11:15 - 11:30 Piotr Kulinowski - AGH w Krakowie, Rafał Polak - IGSMiE PAN Wykorzystanie badań symulacyjnych w prognozowaniu stanu obciążenia przenośników taśmowych
11:30 - 11:45 Andrzej Wieczorek - Politechnika Śląska, Wiesław Świątnicki - Politechnika Warszawska, Waldemar Tuszyński - Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu - PIB, Dawid Myszka - Politechnika Warszawska Koncepcja zastosowania hybrydowych warstw powierzchniowych do zwiększenia trwałości i sprawności przekładni zębatych przenośników taśmowych do transportu surowców mineralnych.
11:45 - 12:00 Roman Sawicki, Krzysztof Mazur, Leszek Borkowski - KGHM Polska Miedź S.A. Automatyzacja odstawy urobku w O/ZG Polkowice – Sieroszowice KGHM Polska Miedź S.A.
12:00 - 12:15 Augustyn Żyła - Interkrąż Referat promocyjny sponsora sesji
12:15 - 12:30 Paweł Wartalski - Tauron Wydobycie ZG Janina Bezpieczna jazda ludzi przenośnikami taśmowymi jako kierunek rozwoju transportu załogi w kopalniach podziemnych
12:30 - 12:45 Ryszard Błażej, Leszek Jurdziak - Politechnika Wrocławska Strategia eksploatacji taśm z linkami stalowymi
12:45 - 13:00 Andrzej Wieczorek - Politechnika Śląska, Krzysztof Twardoch - Politechnika Warszawska, Piotr Kulinowski - AGH w Krakowie Wpływ zmienności obciążenia przenośników transportowych na warunki smarowania przekładni zębatych

Sponsorzy: