Partner:
Współorganizator:

Nowoczesne systemy transportu pionowego

Informacje

Data: Wtorek 21.11.2017

Godzina/Sala: 10:45 - 13:00 - Sala Seminaryjna

Prowadzący: Zbigniew Hanzelka, Henryk Kleta

Galeria zdjęć z sesji

Urządzenia transportu pionowego w podziemnym zakładzie górniczym to jedno z najważniejszych ogniw ciągu technologicznego. Przez system transportu pionowego rozumie się całą infrastrukturę związaną z szybem tzn. górniczy wyciąg szybowy, system prowadzenia naczyń i urządzenia pomocnicze. W związku z postępującą eksploatacją dostępnych złóż zachodzi konieczność sięgania do coraz to głębszych pokładów surowców. Zmusza to zakłady wydobywcze do pogłębiania lub budowy nowych szybów. Dlatego też zagadnienia z tym związane są ważnym elementem przyczyniającym się do rozwoju kopalń i do ograniczenia kosztów wydobycia.

Tematyka sesji będzie obejmowała metody drążenia szybów i maszyny wykorzystywane w tym procesie, metody stosowane przy tworzeniu obudów i wlotów, górnicze wyciągi szybowe, układy sterowania maszyn wyciągowych, układy sygnalizacji szybowej jak również aspekty ekonomiczne związane z tymi zagadnieniami. Ze względu na szczególny rodzaj urządzenia jakim jest maszyna wyciągowa, omawiane będą również problemy związane z nowoczesnymi układami napędowymi górniczych wyciągów szybowych i oddziaływanie układów napędowych na sieć elektroenergetyczną kopalni. Oprócz zagadnień technicznych i ekonomicznych zainteresowanie wzbudzą na pewno tematy związane z bezpieczeństwem prowadzenia prac i ruchu w szybach.

Serdecznie zapraszamy

Zbigniew Hanzelka

Przewodniczący Komitetu Naukowego Sesji

Tomasz Siostrzonek

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sesji

   
   
Komitet Naukowy  
Przewodniczący Komitetu:  
   
 hanzelka-zbigniew prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
  • e-mail: hanzel@agh.edu.pl
  • tel. 12 617 28 78
 
Członkowie Komitetu:  
dr hab. inż. Henryk Kleta, prof. nzw. w Pol. Śl. - Politechnika Śląska
dr hab. inż. Marian Wójcik - AGH
mgr inż. Józef Koczwara - Specjalistyczny Urząd Górniczy
dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski - AGH
dr hab. inż. Piotr Małkowski - AGH
dr inż.Jan Szymała - GIG
dr inż. Tomasz Siostrzonek - AGH
 
 
  Komitet Organizacyjny  
Przewodniczący Komitetu:  
   
 siostrzonek-tomasz

dr inż. Tomasz Siostrzonek - AGH

  • e-mail: tomasz.siostrzonek@agh.edu.pl
  • tel. 502 371 425
   
Członkowie Komitetu:  
mgr inż. Paweł Kamiński - AGH/PBSz  
Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
10:45 - 10:55 Jarosław Szymik, Piotr Plewniok - ELCAM Sp. z o.o. Przewoźna przetwornica tyrystorowa - sposób na zwiększenie niezawodności oraz poprawę efektywności ekonomicznej układu zasilania maszyn wyciągowych.
10:55 - 11:05 Andrzej Materzok, Adam Sobel, Adam Granieczny - OPA-ROW sp. z o.o. Nowoczesne metody ograniczenia oddziaływania napędów przekształtnikowych na sieć zasilającą.
11:05 - 11:15 Daniel Spandel, Grzegorz Nagrodzki - PBSz S.A., Mirosław Cholewa - AGH w Krakowie, Paweł Kamiński - PBSz S.A. / AGH w Krakowie Wykorzystanie urządzenia pomocniczego z elektrycznym wciągnikiem linowym dla potrzeb pogłębiania szybów
11:15 - 11:25 Szymon Jagodzik, Jacek Śmigielski - Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza, Arkadiusz Marchewka, Damian Kucz, Krystian Ratuszny - PBSz S.A., Paweł Kamiński - PBSz S.A. / AGH w Krakowie System do transportu pionowego dla zasilania węglem bloków energetycznych w Elektrowni Łagisza
11:25 - 11:35 Bogdan Bałkowski - C&T Elmech Sp. z o.o. Modernizacja układów kompensacji mocy biernej na maszynach wyciągowych z wykorzystaniem filtrów aktywnych.
11:35 - 11:45 Daniel Wowra, Jarosław Nowak, Jarosław Witkowski, Piotr Izydorczyk - PBSz S.A., Paweł Kamiński - PBSz S.A./ AGH w Krakowie Wydłużenie Górniczego Wyciągu Szybowego – Szyb Leon IV
11:45 - 11:55 Miłosz Sudoł - VICTAULIC EUROPE Łączniki wysokociśnieniowe Victaulic jako doskonały przykład szybkiego i bezpiecznego montażu rurociągów transportu pionowego
11:55 - 12:05 Tomasz Rokita - AGH w Krakowie Awaria maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szyowego zainstalowanego w przedziale południowym szybku R-II KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna
12:05 - 12:15 Tomasz Siostrzonek - AGH w Krakowie Analiza techniczno-ekonomiczna jako etap przygotowania do budowy lub modernizacji maszyny wyciągowej
12:15 - 12:25 Jacek Szyndler, Bogdan Łapuszek - TAURON Wydobycie S.A. ZG Janina, Paweł Kamiński - PBSz S.A. / AGH w Krakowie Innowacyjne rozwiązania w procesie wykonania podszybia szybu Janina VI na poz. 800 m
12:25 - 12:35 Marcel Żołnierz, Michał Stawowiak - Politechnika Śląska Ocena sprzężenia ciernego lin nośnych górniczych wyciągów szybowych
12:35 - 12:45 Jerzy Kwaśniewski, Maciej Roskosz, Szymon Molski - AGH w Krakowie, Mirosław Witoś - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Materiały amorficzne w pasywnej metodzie badań lin stalowych eksploatowanych w szybach górniczych
12:45 - 13:00 Dyskusja

Sponsorzy: