Partner:
Współorganizator:

Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie cz. 2

Informacje

Data: Wtorek 21.11.2017

Godzina/Sala: 14:00 - 17:30 - Sala Seminaryjna

Prowadzący: 14:00-15:45 - Jan Winzer - Exploconsult Sp. z o.o., Barbara Gołąbek - Austin Powder Polska Sp. z o.o.; 15:45-17:30 - Paweł Batko, Jolanta Biegańska - AGH w Krakowie

Galeria zdjęć z sesji

W ramach Polskiego Kongresu Górniczego zostanie zorganizowana sesja Technika Strzelnicza, będąca kontynuacją cyklicznej konferencji naukowo-technicznej pt. "Technika Strzelnicza w Górnictwie i Budownictwie", która jest organizowana przez Katedrę Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie przy współudziale Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Starzłowych oraz Fundacji Nauka i Tradycje Górnicze.

Problematyka sesji dotyczyć będzie nowoczesnych rozwiązań technologicznych z zakresu prowadzenia robót strzałowych w odkrywkowych i podziemnych zakładach górniczych. Zaprezentowane zostaną również zagadnienia z zakresu stosowania materiałów wybuchowych w robotach inżynierskich tj. likwidacji obiektów budowlanych, czy prace makroniwelacyjne. W trakcie sesji poruszona zostanie tematyka dotycząca zmian w uwarunkowaniach formalno-prawnych wytwarzania i stosowania środków strzałowych, jak również zagadnień związanych z zagrożeniami i oddziaływaniem robót strzałowych na środowisko, bezpieczeństwa wykonywania robót strzałowych oraz nowoczesnych rozwiązań pomiarowych stosowanych w odkrywkowych zakładach górniczych.

Przewiduje się uczestnictwo przedstawicieli nauki, urzędów górniczych, producentów materiałów wybuchowych i firm świadczących usługi w zakresie robót strzałowych, przemysłu górniczego i przedsiębiorstw prowadzących roboty wyburzeniowe z użyciem MW. Będzie to okazja do zapoznania się z nowościami z zakresu szeroko rozumianej działalności wiertniczo-strzałowej i wymiany wzajemnych doświadczeń.

Serdecznie zapraszamy

 

Andrzej Maranda

Przewodniczący Komitetu Naukowego Sesji

 
Józef Pyra

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sesji

Komitet Naukowy  
Przewodniczący Komitetu:  
   
prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda
  • Wojskowa Akademia Techniczna
  • e-mail: andrzej.maranda@wat.edu.pl
  • tel. 261 839 408
 
Członkowie Komitetu:  
prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska - AGH
dr hab. inż. Andrzej Wojewódka, prof PŚl. - Politechnika Śląska
dr inż. Jacek Sobala - GIG
dr Miranda Ptak - OUG Wrocław
 
 
  Komitet Organizacyjny  
Przewodniczący Komitetu:  
  dr inż. Józef Pyra
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
  • e-mail: pyra@agh.edu.pl
  • tel. 12 617 21 88
   
Członkowie Komitetu:  
mgr inż. Michał Dworzak - AGH  

 

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
14:00 - 14:15 - Austin Powder Polska Austin Powder Polska sp. z o.o.
14:15 - 14:30 Anna Sołtys - AGH w Krakowie, Barbara Gołąbek, Tomasz Żołądek - Austin Powder Polska Sp. z o.o. Zastosowanie informatycznych systemów firmy Austin Powder do optymalizacji odpalania siatek wieloszeregowych z użyciem zapalników elektronicznych E*Star.
14:30 - 14:45 Jacek Sobala - Główny Instytut Górnictwa Nowe środki do wykonywania operacji strzałowych w tym rozsadzania nadgabarytów w odkrywkowych zakładach górniczych
14:45 - 15:00 Sławomir Tomasiewicz - PG Silesia Sp. z o. o., Jolanta Biegańska - AGH w Krakowie Badanie środka rozprężnego w warunkach imitujących podziemie kopalni węgla kamiennego
15:00 - 15:15 Tomasz Targosz, Kamil Szufnara, Przemysław Węgrzyn - Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze, Tymoteusz Bednarski - AGH w Krakowie Możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych do oceny oddziaływania robót strzałowych na środowisko.
15:15 - 15:30 Andrzej Biessikirski, Dušan Terpák - AGH w Krakowie, Vadim Mustafin, Vladislav Romanov, Dmitry Sukhov - Państwowy Uniwersytet Techniczny w Moskwie Zastosowanie analizy fotogrametrycznej oraz wskaźnika Hazena do oceny fragmentacji urobku w rosyjskich kopalniach rud
15:30 - 15:45 - NITROERG S.A. Nitroerg S.A. Reklama
15:45 - 16:00 Łukasz Siodłak, Łukasz Siodłak, Stanisław Kurnik, Rajmund Horst - PGG sp. z o.o. KWK Piast-Ziemowit Wpływ działania robót strzałowych na drgania górotworu
16:00 - 16:12 Justyna Hadzik, Piotr Koślik, Zenon Wilk - Instytut Przemysłu Organicznego - Oddział w Krupskim Młynie, Bogdan Florczak - Instytut Przemysłu Organicznego Badania nad opracowaniem stałych paliw do zastosowań w procesach intensyfikacji wydobycia ropy i gazu
16:12 - 16:24 Mateusz Pytlik - Główny Instytut Górnictwa, Piotr Mertuszka - KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - CBR Analiza i porównanie metody ciągłego pomiaru prędkości detonacji z metodami normowymi
16:24 - 16:36 Karolina Nikolczuk - Instytut Przemysłu Organicznego, Piotr Mertuszka, Krzysztof Fuławka - KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - CBR, Andrzej Maranda - Wojskowa Akademia Techniczna, Bogdan Florczak - Instytut Przemysłu Organicznego, Jacek Suszka - AUSTIN POWDER POLSKA sp. z o.o., Badanie prędkości detonacji metodą ciągłą wybranych górniczych materiałów wybuchowych
16:36 - 16:48 Michał Szastok - Główny Instytut Górnictwa Badania porównawcze oznaczania zdolności do wykonania pracy przez dynamity i saletrole metodą bloku ołowianego i wahadła balistycznego
16:48 - 17:00 Krzysztof Barański, Jolanta Biegańska - AGH w Krakowie Analiza wpływu komponentów pirotechnicznych mieszanin opóźniających stosowanych w zapalnikach elektrycznych na ich właściwości użytkowe
17:00 - 17:15 Janusz Prusak - Brüel & Kjaer Prezentacja firmy Brüel & Kjaer
17:15 - 17:30 Dyskusja

Sponsorzy: