Partner:
Współorganizator:

Bezpieczeństwo pracy w kopalniach

Informacje

Data: Wtorek 21.11.2017

Godzina/Sala: 09:00 - 13:00 - Aula Duża A

Prowadzący: 9:00-11:00 - Renata Patyńska, Zbigniew Rawicki; 11:00-13:00 - Adam Lurka, Piotr Małkowski

Galeria zdjęć z sesji

Ze względu na swoją specyfikę, kopalnie są w zakresie bezpieczeństwa pracy wyjątkowymi miejscami. Bezpieczeństwo pracy jest zwykle kształtowane przez wiele czynników które w odniesieniu do kopalń, szczególnie podziemnych, można zgrupować w dwie podstawowe kategorie:

 • właściwości środowiska pracy, do których należy zaliczyć naturalne cechy górotworu (właściwości skał, występowanie zagrożeń naturalnych, głębokość prowadzenia robót górniczych itp.) oraz techniczne parametry struktury wyrobisk górniczych i realizowanych w działalności górniczej procesów (np. ograniczona przestrzeń wyrobisk górniczych, parametry ich wentylacji, skuteczność i efektywność stosowanych obudów i inne), oraz
 • czynniki organizacyjne i „ludzkie”, do których między innymi zalicza się system organizacji pracy, wyposażenie w środki prewencji, stan wiedzy z zakresu bhp, indywidualna hierarchia probezpiecznych postaw pracowników, polityka kierownictwa i dozoru kopalni i wiele innych.

Czynniki te mogą występować w poszczególnych miejscach w skrajnie niekorzystnym nasileniu. Dla obiektywnych analiz zagrożeń bezpieczeństwa pracy niezbędne jest postrzeganie wszystkich z nich. Sesja Bezpieczeństwo pracy w kopalniach, na której będzie wygłoszonych 18 referatów, spełnia ten wymóg, oczywiście ze względu na ograniczone ramy czasowe w formie syntetycznej. Wystąpienia te będą obejmowały:

 • statystyczne analizy przyczyn, przebiegów i innych okoliczności występowania wypadków i katastrof (3 referaty),
 • socjologiczne i psychologiczne aspekty ludzkich zachowań w trakcie świadczenia pracy oraz prowadzenia akcji ratowniczych w kopalniach (2 referaty),
 • analizy zależności pomiędzy organizacją pracy a stanem bhp (2 referaty),
 • analizy zależności pomiędzy wybranymi cechami środowiska pracy a stanem bhp (2 referaty),
 • związki pomiędzy zagrożeniami naturalnymi i technicznymi a stanem bezpieczeństwa i technikami prowadzenia robót górniczych (5 referatów),
 • przykłady technicznych możliwości zwalczania przyczyn i skutków występujących zagrożeń (4 referaty).

Podejmowana tematyka będzie dotyczyła w części statystycznej całej branży, a referaty bardziej specjalistyczne kopalń węgla kamiennego i rud miedzi.

Józef Kabiesz

Przewodniczący Komitetu Naukowego Sesji

Bezpieczeństwo pracy w kopalniach

   
Komitet Naukowy  
Przewodniczący Komitetu:  
   
kabiesz-jozef2

dr hab. inż. Józef Kabiesz, prof. GIG

 • Główny Instytut Górnictwa
 • e-mail: jkabiesz@gig.eu
 • tel. 32 259 24 74
 
Członkowie Komitetu:  
dr inż. Piotr Kołodziejczyk, doc. Pol. Śl.Politechnika Śląska
dr hab. inż. Dariusz Chlebowski, prof. AGHAGH
dr inż. Alicja Krzemień - GIG
dr inż. Krystian Wierzbiński - GIG
 
 

 

Komitet Organizacyjny

 
Przewodnicząca Komitetu:  
 patynska-renata2

dr inż. Renata Patyńska - GIG

 • e-mail: rpatynska@gig.eu
 • tel. 32 259 24 74
 

 

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
9:00 - 9:15 Zbigniew Rawicki, Czesław Koczyba - Wyższy Urząd Górniczy Katastrofy górnicze – przyczyny i ich powtarzalność
9:15 - 9:30 Piotr Buchwald, Andrzej Kleszcz, Tomasz Konwerski - Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Teoria, a praktyka prowadzenia akcji ratowniczej przeciwpożarowej w podziemnych zakładach górniczych
9:30 - 9:45 Piotr Buchwald - Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A., Aneta Grodzicka - Politechnika Śląska Analiza pożądanych cech ratownika górniczego w aspekcie pracy zespołowej w zastępie ratowniczym
9:45 - 10:00 Piotr Małkowski - AGH w Krakowie Zarządzanie monitoringiem zagrożeń w górnictwie
10:00 - 10:15 Przemysław Kędzierski - Główny Instytut Górnictwa Zagrożenia od elektryczności statycznej w górnictwie węgla kamiennego
10:15 - 10:30 Józef Wacławik - AGH w Krakowie Bezpieczny czas pracy w gorących kopalniach
10:30 - 10:45 Andrzej Malesza, Tomasz Patyński - Węglokoks Kraj Sp. z o.o., Rafał Wiśniowski - Węglokoks Kraj Sp. z o.o. Kopalnia Bobrek-Piekary Identyfikacja zagrożeń hałasem w polskim górnictwie węgla kamiennego na przykładzie Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
10:45 - 11:00 Adam Szkoda - JSW S.A. KWK Budryk Środki i sposoby ograniczenia zagrożeń naturalnych w warunkach wysokiej koncentracji wydobycia na przykładzie eksploatacji pokładu 401 ścianą B-10 w warunkach najwyższego poziomu zagrożenia metanowego
11:00 - 11:15 Adam Lurka, Grzegorz Mutke - Główny Instytut Górnictwa, Czesław Matusz - KGHM Polska Miedź S.A. Polkowice-Sieroszowice Tomograficzne mapy pola prędkości podłużnej fali sejsmicznej do oceny zagrożenia sejsmicznego – weryfikacja na podstawie sejsmiczności w oddziale G-23 ZG Polkowice-Sieroszowice
11:15 - 11:30 Paweł Markowski, Paweł Piasecki, Jerzy Wróbel - KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna Profilaktyka tąpaniowa i zawałowa stosowana podczas prowadzenia eksploatacji w polu RU-XVI/1 KGHM Polska Miedź S.A.
11:30 - 11:45 Tadeusz Jagła - PGG Sp. z o.o. KWK Ruda Ruch Bielszowice, Michał Piecha - PGG Sp. z o.o. KWK Ruda, Janusz Cygankiewicz - Główny Instytut Górnictwa Sposób oceny stanu zagrożenia pożarem endogenicznym na przykładzie ściany 004 w pokładzie 504 wg Kopalni Ruda ruch Bielszowice
11:45 - 12:00 Grzegorz Jakubik - Tauron Wydobycie S.A. Poprawa bezpieczeństwa pracy poprzez wykorzystanie przenośników taśmowych do transportu załogi w warunkach zakładów górniczych należących do Tauron Wydobycie S.A.
12:00 - 12:15 Shahin Baramaj - AGH w Krakowie, Paweł Kamiński - PBSz S.A./AGH w Krakowie, Erjon Bebja, Mariglen Rreshka - AGH w Krakowie Koncepcja zastosowania innowacyjnej zapory przeciwwybuchowej typu zamkniętego
12:15 - 12:30 Zbigniew Kuczera, Bogusław Ptaszyński - AGH w Krakowie, Sławomir Karlikowski, Wiesław Banasiak - LW Bogdanka S.A. Nowe rozwiązanie techniczne ograniczające zapylenie w przodku drążonego wyrobiska w LW Bogdanka S.A.
12:30 - 12:45 Tomasz Drzewosiewski, Jerzy Glubiak - CLIMATRONIC Iwona Drzewosiewska Urządzenie dla poprawy warunków mikroklimatu w wyrobiskach górniczych
12:45 - 13:00 Jacek Skiba, Bartłomiej Jura, Krystian Wierzbiński, Adam Duda - Główny Instytut Górnictwa Wyzwania stojące przed odmetanowaniem wyprzedzającym pokładów węgla przewidzianych do eksploatacji - przy zastosowaniu technologii otworów kierunkowych wierconych z powierzchni, w oparciu o koncepcję dla GZW
- Sesja posterowa
- Aleksandra Koteras, Renata Patyńska, Józef Kabiesz - Główny Instytut Górnictwa Poster: Wpływ zagrożeń naturalnych na stan bezpieczeństwa w kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi w latach 2012-2016
- Mariusz Kapusta - AGH w Krakowie Poster: Wpływ osób dozoru górniczego na poprawę warunków bhp

Sponsorzy: