Profilaktyka metanowa i pożarowa w trakcie eksploatacji i likwidacji ściany o metanowości 30 – 40 m3CH4/min przewietrzanej na tzw. „krótki Y” na przykładzie ściany Z-10 w pkł. 408/1 w KWK ROW Ruch Jankowice

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Wentylacja i klimatyzacja kopalń

Godzina/Sala: 9:30 - 9:40 - Aula Mała


Tytuł: Profilaktyka metanowa i pożarowa w trakcie eksploatacji i likwidacji ściany o metanowości 30 – 40 m3CH4/min przewietrzanej na tzw. „krótki Y” na przykładzie ściany Z-10 w pkł. 408/1 w KWK ROW Ruch Jankowice

Title: Methane and fire prevention during exploitation and liquidation at the longwall of high methan concentration, ventilation system with "short Y" on the basis of experiments in “Jankowice” Coal Mine

Autorzy: Czesław Mazurek, Korneliusz Jendrzejek, Andrzej Słowik - PGG Sp. z o.o. KWK ROW Ruch Jankowice

Streszczenie:

W artykule omówiono doświadczenia KWK ROW Ruchu Jankowice związane z eksploatacją i likwidacją ściany Z-10 w pkł. 408/1 prowadzonej w warunkach zagrożeń skojarzonych.
Wysoka metanowość bezwzględna rejonu, 30 – 40 m3CH4/min, wymusiła przewietrzanie ściany na tzw. „krótki Y”. Jednocześnie zalegający w odległości 0,5 – 7 m nad eksploatowanym pokładem 408/1 pozabilansowy pokład 407/3 o miąższości do 1 m, jak również cienki płot węglowy o grubości 2 – 4 m związany z przyjętym sposobem przewietrzania istotnie wpływały na wzrost zagrożenia pożarem endogenicznym, zarówno w trakcie eksploatacji, jak i likwidacji ściany.
W artykule omówiono prowadzoną profilaktykę przeciwpożarową w warunkach występującego zagrożenia metanowego.

Materiały: