Koncepcja efektywnego zarządzania energią chłodniczą urządzeń klimatycznych w kopalni KWK Pniówek środkiem skutecznego zwalczania zagrożenia klimatycznego

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Wentylacja i klimatyzacja kopalń

Godzina/Sala: 12:10 - 12:20 - Aula Mała


Tytuł: Koncepcja efektywnego zarządzania energią chłodniczą urządzeń klimatycznych w kopalni KWK Pniówek środkiem skutecznego zwalczania zagrożenia klimatycznego

Title: CONCEPTION OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF COOLING ENERGY USED IN AIR CONDITIONING SYSTEM IN COAL MINE „PNIÓWEK\\\" AS AN EFFECTIVE INSTRUMENT IN FIGHT WITH CLIMATIC HAZARD.

Autorzy: Marcin Płoneczka, Zbigniew Czarnecki - JSW S.A. KWK Pniówek

Streszczenie:

Naturalne zagrożenie klimatyczne oraz zagrożenie metanowe przyczyniły się do decyzji o budowie skojarzonego układu energetyczno-chłodniczego na terenie kopalni „Pniówek”, który dostarcza między innymi niezbędną energię chłodniczą na potrzeby centralnej klimatyzacji kopalni. W artykule zawarto: charakterystykę zagrożenia klimatycznego w kopalni „Pniówek”; koncepcję centralnej klimatyzacji w kopalni „Pniówek”; opis efektywnej energetycznie produkcji energii chłodniczej na potrzeby centralnej klimatyzacji „Pniówek”; doświadczenia z zarządzania energią chłodniczą dołowej części centralnej klimatyzacji.

Materiały: