Nowoczesne systemy gazometryczne stosowane w podziemnych zakładach górniczych.

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Wentylacja i klimatyzacja kopalń

Godzina/Sala: 10:00 - 10:10 - Aula Mała


Tytuł: Nowoczesne systemy gazometryczne stosowane w podziemnych zakładach górniczych.

Title: Modern gasometric systems used in underground mining plants.

Autorzy: Michał Szymański - TAURON Wydobycie S.A.

Streszczenie:

Referat będzie zawierał zarys historii powstawania systemów gazometrycznych, od pierwszych metod pomiarowych wraz z opisem urządzeń do tego celu przeznaczonych aż do ówczesnych metod pomiaru metanu i innych gazów atmosfery panującej w podziemnej części zakładu górniczego z rozbiciem na sposoby transmisji tych danych z podziemnej części na powierzchnię kopalń w aspekcie aktualnie obowiązujących aktów prawnych. Ponadto zostanie przedstawiona krótka charakterystyka urządzeń i systemów dyspozytorni gazometrycznej Zakładu Górniczego Brzeszcze –TAURON Wydobycie S.A.

Materiały: