Zwalczanie zagrożenia klimatycznego w ścianie strugowej na przykładzie ściany D-2 w pokładzie 410 w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Wentylacja i klimatyzacja kopalń

Godzina/Sala: 12:00 - 12:10 - Aula Mała


Tytuł: Zwalczanie zagrożenia klimatycznego w ścianie strugowej na przykładzie ściany D-2 w pokładzie 410 w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka

Title: COMBATING CLIMATIC HAZARD IN THE PLOW LONGWALL SYSTEM ON THE EXAMPLE OF THE LONGWALL D-2 IN THE LAYER 410 IN JSW S.A. THE „BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE” „ZOFIÓWKA” FILD COAL MINE.

Autorzy: Andrzej Szmuk, Damian Araszczuk - JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie

Streszczenie:

Streszczenie: tematem artykułu jest prezentacja praktycznych doświadczeń
w prowadzeniu ściany silnie zagrożonej klimatycznie, przy eksploatacji cienkiego pokładu węgla ścianowym kompleksem strugowym. Opisano również sposób postępowania służb kopalni, od etapu wykonania prognozy klimatycznej do prezentacji efektów pracy chłodnic powietrza w czasie eksploatacji ściany D-2 w pokładzie 410 w KWK „BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE” RUCH „ZOFIÓWKA”. Przedstawiono również zmiany parametrów fizycznych powietrza w rejonie ściany.

Materiały: