Ocena funkcjonowania systemów klimatyzacji wyrobisk górniczych

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Wentylacja i klimatyzacja kopalń

Godzina/Sala: 12:30 - 12:40 - Aula Mała


Tytuł: Ocena funkcjonowania systemów klimatyzacji wyrobisk górniczych

Title: Assessment of the functioning of the air conditioning systems of mining excavations

Autorzy: Nikodem Szlązak, Dariusz Obracaj, Justyna Swolkień - AGH w Krakowie

Streszczenie:

W wyrobiskach podziemnym, którymi przepływa powietrze występują naturalne i technologiczne źródła dopływu strumienia ciepła. W wyniku tego w wyrobiskach podziemnych występują wysokie temperatury, co po uwzględnieniu równie wysokiej wilgotności powietrza powoduje znaczne pogorszenie warunków klimatycznych. Powoduje to obniżenie takich funkcji organizmu człowieka, jak zdolność percepcji, koncentracji, uwagi, spostrzegawczości. Ten niekorzystny wpływ temperatury i wilgotności na organizm ludzki określamy pojęciem zagrożenia klimatycznego.
Coraz większego znacznie nabierają zatem problemy związane z projektowaniem przewietrzania i klimatyzacji wyrobisk w kopalniach podziemnych.

Materiały: