Wpływ zagrożeń aerologicznych na bezpieczeństwo eksploatacji w kopalniach węgla kamiennego

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Wentylacja i klimatyzacja kopalń

Godzina/Sala: 9:00 - 9:30 - Aula Mała


Tytuł: Wpływ zagrożeń aerologicznych na bezpieczeństwo eksploatacji w kopalniach węgla kamiennego

Title: Impact of aerological threats on operational safety in coal mines

Autorzy: Nikodem Szlązak - AGH w Krakowie

Streszczenie:

W referacie przedstawiono aktualny stan zagrożeń aerologicznych. Scharakteryzowano zagrożenie metanowe, pożarowe i klimatyczne. Przedstawiono bilans metanowości kopalń za rok 2016. Sprecyzowano wpływ wydzielania metanu na wielkość wydobycia w polskich kopalniach. Omówiono sposoby kontroli i zwalczania tego zagrożenia. Przedstawiono aktualny stan zagrożeń pożarami endogenicznymi oraz z przykładami zwalczania tego zagrożenia metodami pasywnymi i aktywnymi. Przedstawiono wpływ zagrożenia klimatycznego na eksploatację pokładów węgla. Wskazano na ograniczenia rozwoju eksploatacji w kopalniach głębokich z punktu widzenia zagrożenia klimatycznego. Podsumowano wpływ tych zagrożeń na bezpieczeństwo eksploatacji w kopalniach węgla kamiennego.

Materiały: