Nowoczesne układy klimatyzacji centralnej w zwalczaniu zagrożeń klimatycznych

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Wentylacja i klimatyzacja kopalń

Godzina/Sala: 12:20 - 12:30 - Aula Mała


Tytuł: Nowoczesne układy klimatyzacji centralnej w zwalczaniu zagrożeń klimatycznych

Title: Modern central air conditioning systems in contending climate hazardous

Autorzy: Paweł Borkowski - KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna

Streszczenie:

W artykule przedstawiono uwarunkowanie klimatyczne ograniczające możliwość eksploatacji głębokich złóż surowców naturalnych oraz sposób jego zwalczania poprzez zastosowanie systemu klimatyzacji centralnej. Autorzy prezentują koncepcję projektowania i budowy systemu klimatyzacji centralnej w oparciu o projekt techniczny dostosowany do procesów eksploatacji złoża rud miedzi, który uwzględnia osiągnięcia nauki i innowacyjne rozwiązania techniczne. Szczególną uwagę zwrócono na inteligentny system zarządzania, którego celem jest zwiększenie stopnia wykorzystania potencjału technicznego poprzez automatyczną kontrolę i regulację parametrów pracy co skutkuje wzrostem bezpieczeństwa poprzez ograniczenie liczby osób obsługi bezpośredniej na dole kopalni.

Materiały: