Wpływ depresji cieplnej na powtórny rozwój pożaru endogenicznego w zrobach ściany 24 w pokładzie 505/2 w partii W3 w KWK „Borynia – Zofiówka – Jastrzębie” Ruch „Jastrzębie”.

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Wentylacja i klimatyzacja kopalń

Godzina/Sala: 11:00 - 11:10 - Aula Mała


Tytuł: Wpływ depresji cieplnej na powtórny rozwój pożaru endogenicznego w zrobach ściany 24 w pokładzie 505/2 w partii W3 w KWK „Borynia – Zofiówka – Jastrzębie” Ruch „Jastrzębie”.

Title: The influence of heat depression onto repeated expansion of spontaneous gob fire in gobs of face 24 at bed 505/2 part W3 at KWK “Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Movement “Jastrzębie”.

Autorzy: Jan Wawrzyczny, Mirosław Sidorowicz, Paweł Mazur - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Streszczenie:

Referat zawiera skrótowe omówienie warunków górniczo geologicznych rejonu ściany 24 pokł. 505/2 partia W3 w JSW S.A. KWK „Jas-Mos” (aktualnie KWK „Borynia – Zofiówka – Jastrzębie” Ruch „Jastrzębie”.) wraz z krótkim rysem historycznym powstania zagrożenia pożarowego, zalania ściany wodą w celu likwidacji tego zagrożenia. Przedstawiono przyczyny i okoliczności wystąpienia powtórnego procesu samozagrzewania. Przeanalizowano czynniki wpływające na powstanie depresji cieplnej w zrobach ściany 24, jako przyczynę ponownego zaistnienia procesów samozagrzewania węgla w zrobach ściany.

Materiały: