Koncepcja innowacyjnej technologii inertyzacji zrobów z wykorzystaniem spalin silnika gazowego

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Wentylacja i klimatyzacja kopalń

Godzina/Sala: 11:20 - 11:30 - Aula Mała


Tytuł: Koncepcja innowacyjnej technologii inertyzacji zrobów z wykorzystaniem spalin silnika gazowego

Title: Concept of innovative technology for goaf inertization using gas engine exhaust fumes

Autorzy: Marian Lasek, Zbigniew Czarnecki, Antoni Jakubów - AZIS - Mining Service Sp. z o. o.

Streszczenie:

W artykule przedstawiono innowacyjną technologię produkcji mieszaniny gazów inertnych, które w dalszym etapie zostaną zatłoczone siecią kopalnianych rurociągów do konkretnych zrobów zastępując powietrze lub palną atmosferę i redukując ryzyko pożarowe lub wybuchowe.
Punktem charakterystycznym technologii jest wykorzystanie spalin produkowanych przez silniki gazowe spalające metan i związana z tym wysoka wydajność procesu produkcji gazów inertnych. Dodatkowo, zintegrowanie dwutlenku węgla i azotu w odpowiednim stosunku w mieszaninie, stworzy możliwość pełnego wykorzystania zalet każdego z tych gazów, znanych w przypadku stosowania ich w osobnej formie. W rezultacie, biorąc pod uwagę możliwość wygenerowania zdecydowanie większej ilości gazów inertnych w jednostce czasu, w porównaniu do dostępnych technologii oraz połączenie właściwości fizykochemicznych azotu i dwutlenku węgla w ramach jednej mieszaniny, innowacyjne rozwiązanie technologiczne, w znaczący sposób zwiększy skuteczność prewencji pożarowej, obniżając tym samym prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru endogenicznego. W efekcie, olbrzymie straty w sektorze górnictwa węgla kamiennego, spowodowane pożarami endogenicznymi zostaną zminimalizowane.
Obecnie, w normalnych warunkach w kopalni węgla kamiennego, spaliny powstające w ramach spalania metanu emitowane są bezpośrednio do atmosfery. W ciągu jednej godziny w wyniku tego procesu wytwarzane i emitowane są spaliny o objętości sięgającej nawet wartości 15 000 m3, w których składzie można wyróżnić substancje takie, jak CO2, CO, NOx oraz szereg węglowodorów wliczając między innymi etylen i propylen.
Innowacyjna technologia inertyzacji, przetwarzająca i powtórnie wykorzystująca spaliny, produkowane przez silniki gazowe napędzane metanem, w kontekście ekologicznym przyczyni się do zmniejszenia wielkości emisji zanieczyszczeń w sektorze górnictwa, a jednocześnie, ze względu na niewielki wydatek energetyczny, przyczyni się do obniżenia kosztów inertyzacji.

Materiały: