Wybrane zagadnienia z projektowania klimatyzacji wyrobisk górniczych w kopalniach węgla kamiennego

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Wentylacja i klimatyzacja kopalń

Godzina/Sala: 11:50 - 12:00 - Aula Mała


Tytuł: Wybrane zagadnienia z projektowania klimatyzacji wyrobisk górniczych w kopalniach węgla kamiennego

Title: Mining activities in undergorung Polish coal mines is being connected with harsh climate condition. In the Polish underground mines different types of mine cooling systems are used. The effectiveness of the system depends not only on the correct design. Very important is also current service. Efecivness of air cooling system depends of many factors. But key influence have distribution of water. To air coolers should be delivered enough cold wather. When the structure of mine cooling system is complicated it could be difficult. Then for calculations might be used computer software.

Autorzy: Nikodem Szlązak, Marek Korzec - AGH w Krakowie

Streszczenie:

Podziemna eksploatacja w polskich kopalniach węgla kamiennego jest prowadzona w trudnych warunkach cieplno-wilgotnościowych. W celu poprawy warunków pracy stosowane są systemy klimatyzacji grupowej i centralnej. Skuteczność działania systemu klimatyzacji zależy od poprawnego jego zaprojektowania. Niezbędna jest także jego bieżąca obsługa. Efekt chłodzenia powietrza w rejonach prowadzonych robót jest możliwy do uzyskania tylko przy zapewnieniu odpowiednich parametrów rozpływu i temperatury wody lodowej doprowadzanej do chłodnic. W przypadku ciągłej zmiany struktury sieci rurociągów dołowych jest to trudne do realizacji. Prowadzenie obliczeń w skomplikowanych sieciach jest utrudnione. Pomocne w takim przypadku może być zastosowanie programu komputerowego.

Materiały: