Prognoza wydzielania się metanu po zakończeniu eksploatacji oraz w trakcie likwidacji przez zatopienie Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński”

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Wentylacja i klimatyzacja kopalń

Godzina/Sala: 10:30 - 10:40 - Aula Mała


Tytuł: Prognoza wydzielania się metanu po zakończeniu eksploatacji oraz w trakcie likwidacji przez zatopienie Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński”

Title: Prediction of methane emission in after the end of the mining operation and during the liquidation of the \"Krupiński\" Coal Mine by flooding.

Autorzy: Eugeniusz Krause - Główny Instytut Górnictwa, Nikodem Szlązak - AGH w Krakowie

Streszczenie:

Kopalnia Węgla Kamiennego „Krupiński” JSW S.A. jest najsilniej metanową kopalnią węgla kamiennego względem której podjęto decyzje o jej likwidacji. Eksploatacja prowadzona do 2017 roku między innymi w silnie metanowych pokładach 328/1 i 348 oraz w otoczeniu silnie metanowego złoża kształtowała wielkości strumieni metanu wydzielającego się do środowiska podczas eksploatacji oraz po ich zakończeniu.
Obliczenie prognozowanego wydzielania się metanu do zrobów poeksploatacyjnych ścian po likwidacji KWK „Krupiński” przeprowadzono bazując na wcześniej opracowanym modelu wydzielania się metanu do zrobów ściany z odprężonych pokładów podebranych i nadebranych. Stosowanie modelu pozwala oszacować sumaryczną ilość wydzielającego się metanu po zakończeniu eksploatacji oraz podczas podnoszenia się poziomu wody przy zatapianiu kolejnych ścian.

Materiały: