Dobór profilaktyki metanowo-pożarowej w aspekcie uwarunkowań górniczo-geologicznych w celu likwidacji zagrożenia pożarowego w rejonie ściany 24 w pokł. 505/2 w partii W3 w JSW S.A. KWK „Jas-Mos” (aktualnie KWK „Borynia – Zofiówka – Jastrzębie” Ruch „Jastrzębie”)

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Wentylacja i klimatyzacja kopalń

Godzina/Sala: 9:40 - 9:50 - Aula Mała


Tytuł: Dobór profilaktyki metanowo-pożarowej w aspekcie uwarunkowań górniczo-geologicznych w celu likwidacji zagrożenia pożarowego w rejonie ściany 24 w pokł. 505/2 w partii W3 w JSW S.A. KWK „Jas-Mos” (aktualnie KWK „Borynia – Zofiówka – Jastrzębie” Ruch „Jastrzębie”)

Title: The assortment of methane – fire prevention in aspect of mining – geological conditioning in order to liquidate fire risk in the area of wall no. 24 in the coal seam no. 505/2 in the area W3 in JSW SA KWK “Jas – Mos” (currently Coal Mine “Borynia – Zofiówka – Jastrzębie movement of plant “Jastrzębie”)

Autorzy: Jan Wawrzyczny, Marian Cyrulik, Paweł Mazur - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Streszczenie:

Referat zawiera skrótowe omówienie warunków górniczo- geologicznych rejonu ściany 24 pokł. 505/2 partia W3 w JSW S.A. KWK „Jas-Mos” (aktualnie KWK „Borynia – Zofiówka – Jastrzębie” Ruch „Jastrzębie”.) wraz z krótkim rysem historycznym powstania zagrożenia pożarowego, zalania ściany wodą oraz zmiany parceli ściany w celu likwidacji zagrożenia. Przedstawiono kształtowanie się zagrożenia metanowego w okresie dalszej eksploatacji ściany, dobór profilaktyki w zakresie jego zwalczania i okoliczności wystąpienia powtórnego procesu samozagrzewania wraz z prowadzonymi działaniami profilaktycznymi. Przeanalizowano stosowane rozwiązania z zakresu profilaktyki zwalczania zagrożeń pod względem ich skuteczności oraz wprowadzenie działań niestandardowych, skutkujących ostatecznie likwidacją procesów samozagrzewania węgla. Ze względu na złożoność prowadzonych profilaktyk i długi czas ich trwania, przeprowadzono analizę zastosowanych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i znaczenie tzw. czynnika ludzkiego, jako elementów mających duży wpływ na skuteczność prowadzonych działań.

Materiały: