Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Adaptacja terenów pogórniczych – przykłady z krajów UE

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Likwidacja kopalń i rekultywacja terenów pogórniczych

Godzina/Sala: 15:20 - 15:30 - Aula Duża B


Tytuł: Adaptacja terenów pogórniczych – przykłady z krajów UE

Autorzy: Elżbieta Pietrzyk-Sokulska - IGSMiE PAN

Streszczenie:

Problem terenów pogórniczych, w tym po górnictwie podziemnym, występował także w wielu krajach UE. Tam jednak znacznie wcześniej niż w Polsce próbowano terenom tym, poprzez odpowiednio przeprowadzoną rekultywację i adaptację nadać nowe funkcje. W referacie pokazane zostaną niektóre zrealizowane adaptacje oraz ich różnorodność. Zwrócona zostanie także uwaga na rozmiar tych przedsięwzięć, ich koszty oraz partycypację lokalnych władz i społeczności przy realizacji adaptacji. Adaptacje te dotyczyć będą głównie terenów działania górnictwa podziemnego węgli kamiennych.

Materiały:

Partnerzy: