Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Możliwości i kierunki adaptacji terenów po eksploatacji surowców skalnych na terenie Polski

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Likwidacja kopalń i rekultywacja terenów pogórniczych

Godzina/Sala: 15:10 - 15:20 - Aula Duża B


Tytuł: Możliwości i kierunki adaptacji terenów po eksploatacji surowców skalnych na terenie Polski

Title: 1. Possibilities and directions of adaptation of post-mining areas in Poland2.Adaptation of post-mining areas - examples from UE countries

Autorzy: Elżbieta Pietrzyk-Sokulska - IGSMiE PAN

Streszczenie:

W Polsce po okresie restrukturyzacji przemysłu wiele odkrywkowych zakładów górniczych eksploatujących surowce skalne zakończyło swoja działalność i powiększyło powierzchnię terenów poprzemysłowych. W związku z powyższym podjęto próby nadania im nowych wartości użytkowych zgodnie z posiadanym potencjałem walorów naturalnych i antropogenicznych. Działania te nie miały często umocowań prawnych, gdyż takich nie było. Tymczasem wiele z tych terenów z upływem czasu traciło swe walory z powodu intensywnej sukcesji naturalnej roślinności, a także procesów erozyjnych i niewłaściwego gospodarowania nimi (tworzenie wysypisk odpadów). Podejmowane były działania mające takim zjawiskom przeciwdziałać i na wielu obszarach dawnej eksploatacji doprowadzono do adaptacji tych terenów w rożnych kierunkach m.in. rekreacyjnym, gospodarczym lub przyrodniczym. Przykłady pozytywnie przeprowadzonych adaptacji zostaną w ramach referatu omówione.

 

Materiały:

Partnerzy: