Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Utrwalanie tradycji górniczych w rejonie olkusko-bolesławskim na przykładzie ZGH Bolesław S.A.

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Likwidacja kopalń i rekultywacja terenów pogórniczych

Godzina/Sala: 15:40 - 15:50 - Aula Duża B


Tytuł: Utrwalanie tradycji górniczych w rejonie olkusko-bolesławskim na przykładzie ZGH Bolesław S.A.

Title: Perpetuating mining traditions in the Olkusz-Bolesław region on the example of ZGH Bolesław S.A.

Autorzy: Marta Rusek - AGH w Krakowie

Streszczenie:
Referat przedstawia działanie podjęte ze strony ZGH Bolesław S.A. celem upamiętnienia tradycji górnictwa i hutnictwa rud cynku i ołowiu w rejonie olkusko-bolesławskim, w którym eksploatacja trwa od czasów średniowiecza. Powstała wystawa jest zbiorem doświadczeń i informacji oraz upamiętnieniem pracy wielu osób, którzy tworzyli jego historię. Jest to przykład zwiedzania na miarę XXI wieku z wykorzystaniem nowoczesnych i interaktywnych technologii wzbudzających zainteresowanie wśród każdego pokolenia.
Materiały:

Partnerzy: