Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Ocena możliwości spójnej rewitalizacji rejonów pogórniczych w Polsce na przykładzie projektu Pojezierze Tarnowskie

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Likwidacja kopalń i rekultywacja terenów pogórniczych

Godzina/Sala: 15:00 - 15:10 - Aula Duża B


Tytuł: Ocena możliwości spójnej rewitalizacji rejonów pogórniczych w Polsce na przykładzie projektu Pojezierze Tarnowskie

Title: ...

Autorzy: Anna Ostręga - AGH w Krakowie, Anna Szewczyk-Świątek - 55Architekci, Wojciech Świątek - Politechnika Krakowska

Streszczenie:

Projekt POJEZIERZE TARNOWSKIE jest pierwszą w kraju inicjatywą spójnej rewitalizacji zespołu obszarów poeksploatacyjnych. Realizowany jest w subregionie tarnowskim (województwo małopolskie), gdzie występowanie dużej liczby zawodnionych żwirowni stwarza różnorakie możliwości ich zagospodarowania. Pełne i zgodne z ochroną środowiska wykorzystanie potencjału obszarów poeksploatacyjnych i lokalnych walorów nie jest jednak możliwe za pomocą działań „punktowych”, bez kompleksowej i dalekosiężnej wizji. W związku z tym, sformułowane założenia jakie stanowią podstawę kreowania Pojezierza Tarnowskiego są następujące:
- Spójność polegająca na projektowaniu dopełniających się funkcji (a nie powtarzających się), a także poszukiwaniu wspólnych wątków umożliwiających tworzenie systemu powiązań pomiędzy gminami partnerskimi, będących podstawą synergicznego rozwoju subregionu dzięki turystyce.
- Równoważenie potrzeb człowieka, gospodarki i środowiska poprzez lokowanie inwestycji na terenach już przekształconych, organizowanie miejsc wypoczynku w ograniczonych przestrzeniach pozostawiając miejsce na rozwój siedlisk przyrodniczych, projektowanie przestrzeni publicznych i usług komercyjnych (miejsca pracy).
- Umacnianie lokalnej tożsamości poprzez projektowanie unikatowych atrakcji zakorzenionych w lokalnej kulturze i dziedzictwie przemysłu mających wymiar turystyczny, rekreacyjny i edukacyjny.
Możliwość spójnej rewitalizacji zespołu żwirowni poddana zostanie ocenie.

Materiały:

Partnerzy: