Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Modernizacja pompowni głównego odwadniania z wykorzystaniem pomp wysokosprawnych i silników synchronicznych 6 kV z magnesami trwałymi

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Likwidacja kopalń i rekultywacja terenów pogórniczych

Godzina/Sala: 16:05 - 16:15 - Aula Duża B


Tytuł: Modernizacja pompowni głównego odwadniania z wykorzystaniem pomp wysokosprawnych i silników synchronicznych 6 kV z magnesami trwałymi

Title: \"Modernization of main drainage pump station using 6 kV high efficiency pumps and synchronous motors with permanent magnets.\"

Autorzy: Jerzy Latko, Władysław Witkowski - Tauron Wydobycie SA ZG Janina

Streszczenie:

W celu poprawy efektywności energetycznej w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu podejmuje się szereg działań. Jednym z większych przedsięwzięć jest modernizacja pompowni głównego odwadniania. Zestawy pompowe w pompowni głównego odwodniania są urządzeniami o największej zainstalowanej mocy na dole kopalni, ich wymiana na energooszczędne powoduje duże oszczędności energii oraz zmniejszenie poboru mocy biernej indukcyjnej. Referat przedstawia analizę techniczno ekonomiczną modernizacji pompowni z wykorzystaniem po raz pierwszy na kopalni, pomp wysokosprawnych wraz z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi.

Materiały:

Partnerzy: