Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Wybrane zagadnienia techniczne związane ze zmianą funkcji szybów górniczych po likwidacji kopalni

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Likwidacja kopalń i rekultywacja terenów pogórniczych

Godzina/Sala: 14:35 - 14:45 - Aula Duża B


Tytuł: Wybrane zagadnienia techniczne związane ze zmianą funkcji szybów górniczych po likwidacji kopalni

Title: Selected technical issues related to the change of mining shafts function after closure of the mine

Autorzy: Piotr Czaja - AGH w Krakowie, Paweł Kamiński - AGH w Krakowie/PBSz S.A., Grzegorz Grzesiński, Janusz Olszewski - PBSz S.A.

Streszczenie:

W niektórych przypadkach po likwidacji kopalni podziemnej zachodzi konieczność jej dalszego odwadniania. Do tego celu wykorzystuje się często szyby górnicze zamienione na studnie głębinowe. Zamiana zwykłego szybu na studnie głębinową wymaga wykonania w nim wielu prac inwentaryzacyjnych, badawczych i naprawczych. Prace te często są wykonywane w trudnych warunkach technicznych ze względu na utrudniony dostęp do miejsca robót. Przykłady nietypowych prac i sposobu ich realizacji przez ekipy Przedsiębiorstwa Budowy Szybów są tematem niniejszego referatu.

Materiały:

Partnerzy: