Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Aspekty prawne i techniczno-organizacyjne przekazania części zakładu górniczego kopalni węgla kamiennego Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Jas-Mos do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Likwidacja kopalń i rekultywacja terenów pogórniczych

Godzina/Sala: 14:25 - 14:35 - Aula Duża B


Tytuł: Aspekty prawne i techniczno-organizacyjne przekazania części zakładu górniczego kopalni węgla kamiennego Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Jas-Mos do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Title: The issues discussed in the presentation concern the areas of law and technical and organizational issues related to the separation of a part of a functioning coal mining plant and free transfer to the Mine Restructuring Company S.A. The issues related to the preparation of the mining plant were presented to the transfer of its liquidated part and issues related to the further operation of the mining plant were presented on the basis of mutual cooperation with the Company Restructuring of Mines S.A.

Autorzy: Fryderyk Duda, Paweł Zimoń, Ireneusz Greń, Remigiusz Banach - JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Mieczysław Lubryka - SRK S.A. KWK Jas-Mos

Streszczenie:

Zagadnienia poruszane w prezentacji dotyczą obszarów prawa oraz zagadnień techniczno-organizacyjnych związanych z wydzieleniem części funkcjonującego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny i nieodpłatnym przekazaniem do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Zaprezentowano kwestie związane z przygotowaniem zakładu górniczego celem przekazania jego likwidowanej części oraz przedstawiono zagadnienia w zakresie dalszego funkcjonowania zakładu górniczego na zasadach wzajemnej współpracy ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Materiały:

Partnerzy: