Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Rekultywacja naturalnym rozwojem kopalni podziemnej

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Likwidacja kopalń i rekultywacja terenów pogórniczych

Godzina/Sala: 15:30 - 15:40 - Aula Duża B


Tytuł: Rekultywacja naturalnym rozwojem kopalni podziemnej

Title: Reclamation of the underground mine with the natural development

Autorzy: Agnieszka Markowiak, Sebastian Makielski - Politechnika Wrocławska

Streszczenie:

Rekultywacja terenu zdegradowanego przez działalność kopalni, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem prawnym, jest obowiązkiem przedsiębiorcy górniczego pociągającym za sobą znaczące koszty i powinna być planowana już na etapie projektowania kopalni. Możliwości rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych jest wiele jednakże wybór kierunku rekultywacji zależy od różnych uwarunkowań, ale ostatecznie powinien przynosić jak najlepsze skutki zarówno dla środowiska, jak i rozwoju gospodarczego. Ostatnio obserwuje się, że obiekty pogórnicze poddane rekultywacji mogą przyczynić się do podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu. Zauważa się nawet powstanie nowoczesnej formy turystyki nazywanej „turystyką przemysłową”, która daje szeroki wachlarz możliwości wypromowania regionów poprzemysłowych. Niniejsza publikacja przedstawia możliwości rewitalizacji terenów pogórniczych jako obiektów atrakcyjnych turystycznie, ale także interesujących pod względem dydaktycznym. Omówiono sześć obiektów pogórniczych przekształconych na trasy turystyczne (Kletno, Kowary, Nowa Ruda, Szklary, Wałbrzych, Złoty Stok). Są to obiekty posiadające interesującą historię oraz stanowiące element tożsamości regionalnej.

Materiały:

Partnerzy: