Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Zmienność stężenia CO2 i O2 wokół nieczynnego szybu – wyniki pomiarów

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Likwidacja kopalń i rekultywacja terenów pogórniczych

Godzina/Sala: 16:15 - 16:25 - Aula Duża B


Tytuł: Zmienność stężenia CO2 i O2 wokół nieczynnego szybu – wyniki pomiarów

Title: Variation of CO2 and O2 concentration in vicinity of closed shaft - the results of measurements

Autorzy: Paweł Wrona, Grzegorz Pach, Zenon Różański, Janusz Konior - Politechnika Śląska

Streszczenie:

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów stężenia CO2 i O2 wokół nieczynnego szybu „Gliwice II”. Pomiary prowadzono w sposób ciągły, na poziomie gruntu za pomocą przenośnego analizatora gazów umieszczanego w czterech punktach rozmieszczonych w tej samej odległości 6m od krawędzi szybu.
Stwierdzono najwyższe stężenie dwutlenku węgla sięgające 1203ppm oraz najniższe stężenie tlenu 20,4%obj. Wartości te odnotowano jedynie w punkcie położonym na północ od szybu, co było wynikiem dominującego w czasie pomiarów kierunku wiatru z południa.
Otrzymane wyniki wskazują, że emisja gazów z nieczynnego szybu kopalni może przyczyniać się do powstania zagrożenia gazowego na powierzchni. Przedstawione rezultaty stanowią także rzadki materiał pomiarowy, który może być przydatny do walidacji modeli numerycznych związanych z niniejszym zagadnieniem.

Materiały:

Partnerzy: