Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Polskie doświadczenia w technicznej likwidacji kopalń podziemnych i rekultywacji terenów poprzemysłowych. Wprowadzenie do sesji tematycznej

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Likwidacja kopalń i rekultywacja terenów pogórniczych

Godzina/Sala: 14:00 - 14:05 - Aula Duża B


Tytuł: Polskie doświadczenia w technicznej likwidacji kopalń podziemnych i rekultywacji terenów poprzemysłowych. Wprowadzenie do sesji tematycznej

Title: Polish experience in the mine closure and reclamation of post-industrial areas. Introduction to the thematic session of IV PKG

Autorzy: Piotr Czaja - AGH w Krakowie

Streszczenie:

Niespotykane wcześniej w historii górnictwa gwałtowne zmniejszanie mocy wydobywczych zaskutkowało w Europie i w Polsce likwidacją całych zagłębi górniczych jak Zagłębie Ruhry (Ruhrgebiet) w Niemczech, czy Zagłębie Wałbrzyskie i Zagłębie Dąbrowskie w Polsce. Chociaż likwidacja fragmentów kopalń i pojedynczych szybów była realizowana sukcesywnie w czasie prowadzenia ruchu zakładów górniczych, to po roku 1990 proces ten przybrał charakter niemal masowy. W Polsce zlikwidowano już prawie 40 kopalń węgla kamiennego i ponad 400 pionowych szybów górniczych o sumarycznej głębokości przekraczającej 180 km. Obecnie na skutek trendów proekologicznych proces zmniejszania mocy wydobywczej w Europie trwa nadal stąd zainteresowanie licznych dyscyplin naukowych tym problemem jest duże. Okazuje się, że podobnie jak budowa nowych kopalń jest trudna – zwłaszcza przy trudnych - jak w Polsce - warunkach geologicznych to bezpieczna i skuteczna likwidacja kopalni podziemnej jest znacznie trudniejsza. Jeżeli doda się do procesu likwidacji cały proces rekultywacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych, to suma doświadczeń już zdobytych jest godna szerokiej prezentacji w specjalnej Sekcji IV Polskiego Kongresu Górniczego.

Materiały:

Partnerzy: