Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Nowoczesne metody ograniczenia oddziaływania napędów przekształtnikowych na sieć zasilającą.

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Nowoczesne systemy transportu pionowego

Godzina/Sala: 10:55 - 11:05 - Sala Seminaryjna


Tytuł: Nowoczesne metody ograniczenia oddziaływania napędów przekształtnikowych na sieć zasilającą.

Title: Modern methods of limiting the impact of drive converters into power supply network

Autorzy: Andrzej Materzok, Adam Sobel, Adam Granieczny - OPA-ROW sp. z o.o.

Streszczenie:

Stosowanie napędów przekształtnikowych do odbiorów dużych mocy wywołuje w sieci zasilającej szereg negatywnych zjawisk, do których należą zwiększenie poboru mocy biernej, odkształcenie napięcia zasilającego czy występowanie załamań komutacyjnych oraz zakłóceń elektromagnetycznych. W referacie przedstawiamy doświadczenia OPA-ROW sp. z o.o. w ograniczaniu oddziaływania napędów przekształtnikowych na sieć zasilającą. Prezentujemy rozwiązania polegające na zastosowaniu nowoczesnych przekształtników tyrystorowych, falowników oraz nadążnych kompensatorów mocy biernej i filtrów wyższych harmonicznych, a także różnych układów pracy zasilania maszyn wyciągowych.

Materiały:

Partnerzy: