Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Innowacyjne rozwiązania w procesie wykonania podszybia szybu Janina VI na poz. 800 m

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Nowoczesne systemy transportu pionowego

Godzina/Sala: 12:15 - 12:25 - Sala Seminaryjna


Tytuł: Innowacyjne rozwiązania w procesie wykonania podszybia szybu Janina VI na poz. 800 m

Title: Innovative solutions used in the process of inlet construction at Janina VI shaft lvl. 800 m

Autorzy: Jacek Szyndler, Bogdan Łapuszek - TAURON Wydobycie S.A. ZG Janina, Paweł Kamiński - PBSz S.A. / AGH w Krakowie

Streszczenie:

Warunki górniczo-geologiczne w miejscu wykonywania dwustronnego wlotu podszybia wymogły konieczność zaprojektowania obudowy odpornej na tak trudne warunki oraz opracowanie odpowiedniej technologii umożliwiającej wykonanie robót górniczych w sposób jak najbardziej bezpieczny.
Zasadnicza część wlotu wykonywana była w piaskowcu średnioziarnistym, spękanym i rozsypliwym o wytrzymałości na ściskanie 16,5 MPa. Technologia zakładała wykonanie wyłomu i obudowy w siedemnastu fazach poprzez wykonywane na bieżąco zabezpieczenie odsłoniętych powierzchni wyłomu ciężkimi siatkami karbowanymi zgrzewanymi kotwionymi kotwami POG 22. Dodatkowo w celu wzmocnienia i izolacji odsłoniętych powierzchni piaskowca nakładana była warstwa torkretu. Kolejnymi etapami wykonania obudowy wlotu było wykonanie zbrojenia wiotkiego a następnie montaż deskowania i układanie mieszanki betonowej. Wykonanie dwustronnego wlotu podszybia szybu „Janina VI” na poz. 800m ściśle z opracowanymi projektami technicznymi i technologiami umożliwiło bezpieczną realizację planowanego zakresu robót, pomimo istotnych trudności technicznych.
W referacie zaprezentowano technologię oraz zakres zrealizowanego zadania. Nakreślono również kierunki rozwoju poszczególnych elementów technologicznych, które w przyszłości powinny usprawnić realizację tego typu zadań.

Materiały:

Partnerzy: