Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Materiały amorficzne w pasywnej metodzie badań lin stalowych eksploatowanych w szybach górniczych

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Nowoczesne systemy transportu pionowego

Godzina/Sala: 12:35 - 12:45 - Sala Seminaryjna


Tytuł: Materiały amorficzne w pasywnej metodzie badań lin stalowych eksploatowanych w szybach górniczych

Title: Application of the wavelet analysis to inspection of compact ropes using a high-efficiency device.

Autorzy: Jerzy Kwaśniewski, Maciej Roskosz, Szymon Molski - AGH w Krakowie, Mirosław Witoś - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Streszczenie:

W artykule przedstawiono nowe możliwości wykorzystania, zbudowanych na bazie materiałów amorficznych czujników magnetometrycznych w diagnostyce lin stalowych bez zastosowania zewnętrznego pola magnetycznego. Dostępność czujników magneto impedancyjnych pozwala na budowę innowacyjnych czujników pomiarowych pozwalających na rejestrowanie anomalii magnetycznych jakie pojawiają się w linach stalowych. Dotyczy to anomalii związanych z występowaniem deformacji i pęknięć drutów w tym nie generujących szczelin powietrznych z jakimi mamy do czynienia w linach kompaktowanych stosowanych powszechnie w górniczych urządzeniach szybowych.

Materiały:

Partnerzy: